Wspólne problemy


Doktór Ray na temat dyscypliny

dr. Ray Guarendi

"Dyscyplina" - słowo to cieszyło się swego czasu dobrą reputacją. Rodzice odczuwali instynktownie że jest to coś co było potrzebne dzieciom, bylo dla nich dobre. Dyscyplina uczyła dzieci zasad życiowych -.dobrych cech charakteru, moralności, odpowiedzialności, respektu dla innych.

Niestety, przez ostatnich kilka pokoleń dyscyplina  dostała po uszach. Niektórzy  eksperci twierdzą że naprawdę oświeceni rodzice nie potrzebują jej stosować. Mogą  osiągnąć porządane skutki przez przekonywania i rozmowy z dzieckiem. Media zasypują rodziców najnowszymi teoriami an temat psychologicznej poprawności  Bez końca słyszymy że słowa takie jak"autorytet",  " granice" oraz " kontrola"  to pojęcia starodawne których należy się pozbyć.

Pomimo popularnych obecnie teorii o wychowywaniu dzieci, rzeczywistość pokazuje że dyscyplina jest nadal konieczna aby wychować moralnych ludzi. Nadal pozostaje kochającym, trwałym darem który starcza na całe życie.  I nadal rodzice czują instynktownie że dyscyplina jest dobra dla dzieci.

Co, w moim pojęciu, znaczy  słowo "dyscyplina"? - przeprowadź sondaż 100 osób, rodziców lub ekspertów,  a prawdopodobnie otrzymasz sto różnych definicji tego słowa. Niektórzy odpowiedzą, że jedyną dobrą dyscypliną  jest dobre "lanie", inni uwają że dyscyplina to nauczanie.  Dla naszych celów pierwsza definicja jest zbyt wąska, druga- za szeroka.

Osobiście preferuję zdefiniować to słowo w bardzo prosty, zrozumiały sposób: wyznaczenie pewnych granic i oczekiwań w zachowaniu się dziecka, poparte konsekwencjami jeśli zajdzie tego potrzeba, by nauczyć współżycia z innymi i budować charakter dziecka.

W istocie w dzisiejszych czasach kwestia dyscypliny powoduje wiecej niepewności, poczucia winy oraz frustracji  niż  jakikolwiek inny aspect wychowywania dzieci. Może stawiamy sobie pytania:  Czy moje oczekiwania są zbyt wysokie?  Czy jestem za surowy - a może zbyt pobłażliwy?  Kiedy należy stosować dyscyplinę, gdzie, i w jakim stopniu?  A co jeżeli nie mam racji?  W jaki sposób mogę wyegzekwować posłuszeństwo u moich dzieci?  Czy zachowanie ich jest normalne?

A oto moja odpowiedź rodzicom:

1. Sam wiesz najlepiej co jest najlepsze dla twego dziecka.

2. "Autorytet" to słowo dobre.

3. Ogólnie mówiąc, dyscyplina nie jet skomplikowana. Dobre pomysły do praktykowania dyscypliny są proste i łatwe do zastosowania. Te same sposoby są skuteczne na różne problemy.

4. Przede wszystkim -  pamiętaj że Pan Bóg stworzył  stan rodzicielski by dawał  radość i satysfakcję. Wszyscy rodzice przeżywają te same troski i frustracje. A więc - nie przejmujmy się tak bardzo, cześciej się śmiejmy, i kochajmy dzieci na tyle aby czynić to co jest najlepsze dla nich - ale i dla nas!

Dr.Guarendi jest psychologiem rodzinnym i autorem książek pt." Dyscyplina która starcza na całe życie" (Servant Books, 3003) oraz" Jesteś lepszym rodzicem niż ci się wydaje" (Fireside, 1984). Jest dostępny na stronie internetowej, www.drray.com.