Wspólne problemy

Zdrowe nawyki oglądania TV

Mimo że nasi najmłodsi nie zgodzą się z tym stwierdzeniem, dzieci nie potrzebują telewizji.

Mogą chcieć oglądać, odczuwać głód telewizji, nawet cierpieć na objawy odstawienia w momencie, gdy np. jest przerwa w dostawie prądu, ale rozwój społeczny dziecka w żaden sposób nie zależy od ilości kanałów, do których masz dostęp.

Telewizja nie jest zła sama w sobie. Jeżeli jednak jest oglądana bez ograniczeń i bez selekcji oglądanych programów jest siłą niszczącą.

Rozkłada życie rodzinne, promuje pasywną egzystencję i nieustannie bombarduje dzieci spaczonym obrazem rzeczywistości i moralności. Aby telewizja służyła celom wychowawczym, a nie była czynnikiem niszczącym należy mądrze ustalać, co się ogląda i ile poświęca się na to czasu.

Świadomość, co się dzieje w twoim „living room” jest podstawą mądrego postępowania. Nie pozwalanie na oglądanie przemocy czy nieodpowiednich scen seksualnych w telewizji to początek, ale jeszcze nie wszystko.

Nawet czasem pozornie niewinne programy i kreskówki mogą zawierać tematy lub przesłania przeciwne wartościom, które chcesz dzieciom przekazać. Wielu rodziców przyznaje, że kiedy w końcu zobaczyli, co oglądają ich dzieci byli przerażeni. Nie mieli pojęcia ile bezwartościowych programów ich dzieci nawykowo oglądają.

Nawet, jeżeli starannie wybiera się programy, które dzieci mogą oglądać, należy ograniczyć czas na oglądanie telewizji. Inaczej, telewizja staje się nałogiem, który zagraża życiu rodziny. Podaję kilka reguł, którymi można się posłużyć:

  1. Można oglądać telewizję jedynie po zrobieniu zadania domowego i wykonaniu swoich domowych obowiązków. Najpierw obowiązki, potem przyjemność.
  2. Nie ma oglądania telewizji w czasie tygodnia w roku szkolnym. Taki wymóg spotyka się z reguły z odpowiedzią: „ Żadne inne dziecko w szkole nie ma takiego zakazu. O czym będę rozmawiać z dziećmi w drodze do szkoły?” Nawet, jeżeli to prawda, jest to bez znaczenia. Decyzja, co ogląda twoje dziecko należy do ciebie.
  3. Czas oglądania powinien być wyznaczony w zależności od programu – programy edukacyjne do 1 1/2 godz. a rozrywkowe do ½ godz. na dzień.
  4. Wprowadź swoją wersję płatnej telewizji. Powiedzmy pół godziny 10 centów wszystkie kanały oprócz PBS (Public Television Stadion). PBS  tylko 5 centów, nie dlatego, że programy są gorsze, ale wręcz przeciwnie ponieważ są bardziej wartościowe. Odłożone pieniądze można później użyć na wspólny rodzinny wypad.

Jedna mama powiedziała mi o nieprzewidzianej korzyści wynikającej z ograniczenia oglądania telewizji, szczególnie w sobotnie poranki. Otóż okazało się, że dzieci nie domagają się kupowania wciąż nowych zabawek, bo nie oglądają tyle reklam. Poza tym teraz w soboty spędzają więcej czasu na rozmowie przy rodzinnym śniadaniu i wszyscy są z tego zadowoleni.

Cuda się mogą zdarzyć, kiedy wyłączysz telewizor.

Dr Guarendi jest psychologiem rodzinnym, autorem „Discipline That Lass a Lifetime” (Servants Books, 2003) i „You’re a Better Parent than You Think” (Fireside, 1984)