Życie duchowe ojca


Jak pogodzić wiarę z życiem codziennym

Ks. Martin Pable, OFM, Kapucyn

Sprawdzianem każdej formy duchowości jest umiejętność połączenia wspaniałych ideałów z życiem codziennym. Trzeba zacząć od ukształtowania wizji i sposobu życia, którego charokterystyhg jest oddanie się Chrystusowi.

Zamiast segregować życie na osobne przegródki, trzeba  wszystko połączyć, nojpieuw w umyśle, potem przez wybór decyzji życiowych.

Wtedy człowiek zaczyna zadawać sobie pytania:

1. Co Pan Bóg myśli o danym problemie ?

2. Jaki  jest plan Boży dla mnie?

3. W jaki sposób moja praca/zawód, odpowiadają większemu planowi Bożemu dla mnie i dla całego świata?

4. Jak Pan Bóg patrzy na moje małżeństwo, dzieci, sposób ich wychowania?

5. Jak Pan Bóg zapatruje się na sprawy seksualne?

6. Co Chrystus naucza na temat stosunków międzyluzdzkich i zachowania się wobec ludzi trudnych?

Zamiast polegać na własnej opinii i intuicji, człowiek szuka porady w modlitwie, czytaniu Pisma św. oraz w innych duchowych źródłach, a także u ludzi głębokiej wiary. W miarę jak jego zdolność widzenia wzrasta, dochodzi do wniosku że jego czyny i wybory wymagają dostosowania się do nowej rzeczywistości.

I tu zaczynają się trudności, bo człowiek  zaczyna rozumieć że w jego życiu konieczne są pewne zmiany jeżeli ma pozostać wiernym swojej nowoodkrytej wizji.

Jeden z mężczyzn powiedział mi:" Duchowość była fajna aż do chwili kiedy zdałem sobie sprawę że dałem Bogu prawo prosić mnie o pewne wyrzeczenia!"

Powiedzmy sobie szczerze i po prostu: duchowość nie ma być zabawą. Jest to dyscyplina, i to niełatwa.

Dlatego w " A man and his God" ( Człowiek i jego Bóg) podkreśliłem ważność tradycyjnych praktyk, szczególnie modlitwy i czytania Pisma św. Następnie próbowałem wskazać na związek pomiędzy duchowością a pewnymi czołowymi aspektami ludzkiego życia tak jak samopoczucie, praca, rekreacja, poszukiwanie miłości, małżeństwo i rodzina, pokonowywanie problemów życiowych.

Być może twoja droga do duchowości okaże się wymagająca, chwilami nawet przerażająca.  Zawierz Panu, polecaj Mu życie, miłość, wszystko co posiadasz, i to, kim chcialbyś zostać.

Na tym polega duchowość. Udałeś się w wspaniałą podróż.