Życie duchowe ojca


Ksiądz jako ojciec duchowy

Tim Drake

Wyobraź sobie, że ktoś biegnie ku ołtarzowi zaraz po konsekracji w czasie Mszy Świętej z zamiarem profanacji Eucharystii. Ksiądz, instynktownie ruszyłby aby ochronić Eucharystię, reagując po ojcowsku wobec świętej hostii która w szczególny sposób została mu powierzona.

Chociaż taka sytuacja jest raczej rzadka, niemniej jednak prawdą jest, że zagubiliśmy pewien ważny aspekt życia katolickiego, określany jako Kościół Wojujący, uznający, że kościół nadal jest zaangażowany w walkę ze złem. W noc jego aresztowania, Chrystus nakazał Piotrowi schować do pochwy miecz wyciągnięty przeciwko rzymskim żołnierzom. Chrystus poszedł potem na Krzyż i mieczem zbawienia zasztyletował śmierć i zstąpił do piekieł, śmiertelnie raniąc szatana. Ale bitwa przeciwko złu trwa nadal i trwać będzie aż Chrystus powróci.

Jak często pamiętamy o tym, że Chrystus jest królem i że czasem królowie muszą prowadzić bitwy?. Kościół jest zgromadzony i czeka na tą ostatnią bitwę. Ta walka nie leży w ludzkiej mocy, całkowicie zależy od Boga.

To właśnie dlatego potrzebujemy księży aby prowadzili nas na bitwę, aby karmili nas sakramentami, źródłem boskiego życia i umocnienia naszych dusz.

Braterska Komunia

Świat i współczesne media dostarczają nam wielu przykładów niewłaściwych relacji męskich. Kapłaństwo oparte na życiu Chrystusa, jest największym przykładem właściwie pojętej męskiej komunii.

Gdy katolicy zbierają się na Mszy aby wspominać („Czyńcie to na moją pamiątkę) centralne wydarzenie w historii zbawienia, zebrani są przez mężczyznę pozostającego w kapłańskim braterstwie. Ci mężczyźni poświecili zarówno małżeństwo i potomstwo po to by świadczyć o prawdzie, że życie wieczne wypływa z sakramentalnego związku z Chrystusem.

Rezygnują z małżeństwa aby móc lepiej pizekozeć misje Chrystusa w hierarchicznej strukturze Kościoła który założył sam Chrystus.

Tajemnica Ojcostwa

“Autorytet ... posłuszeństwo: mówiąc szczerze nie łatwo dziś wymawiać te słowa” – powiedział papież Benedykt XVI w czasie Mszy Świętej na Stadionie, 20 kwietnia 2008 roku „słowa takie jak te, stanowią „przeszkody” dla wielu naszych współczesnych.. jednak w świetle naszej wiary w Jezusa Chrystusa.. przychodzimy aby zobaczyć ich najpełniejsze znaczenie, wartość i doprawdy także urodę tych słów.”

Tak jak męski autorytet oraz ojcostwo przechodzi dziś ciężkie czasy, także samo ucierpiało ojcostwo i autorytet księdza.

Utraciliśmy przestrzeń aby dostrzec, że eklezjalny patriarchat – lub kapłańskie ojcostwo – to odbicie naturalnego dobra. Kościół, poprzez swą strukturę, naucza świat prawd które są trudne do zaakceptowania.

Chrystus zbudował kościół opierając się na grupie mężczyzn którzy wstąpili w nową relację w czasie Ostatniej Wieczerzy. Tak jak Trójca Święta, kościelna hierarchia jest relacją osób, tak więc papieża, biskupów, księży, skupionych wokół Chrystusa.

Tak jak biologiczni ojcowie, mogą oni nie być idealni, lecz niosą obraz Boga Ojca, który wykracza poza ich ludzkie ograniczenia.

Księży nazywamy „Ojcami” bo są gwarantami nowego życia w nas samych i prowadzą nas do naszego domu w niebie.

Tern artykuł został opracowany na podstawie National Catholic Register . Copyright (c) 2007 Circle Media, Inc..