OJCOWIE SĄ NIEZBĘDNI


Dlaczego ojcowie są istotni

Jest taka kategoria którą nauki społeczne określają jako „zespół braku ojca”. Brak ojca znany jest badaczom jako ważny zespół odpowiadający za sukces lub przegraną dzieci.

Fakty mówią, że obecność lub brak ojca, w ogromnym stopniu różnicuje życie dzieci w kwestii edukacyjnej, ekonomicznej, molestowania, zdrowia psychicznego i fizycznego, uzależnień od narkotyków, aktywności seksualnej, ciąży i prawie każdego innego wskaźnika społecznego.

 Oto kilka przykładów jakimi zajmuje się amerykański program National Fatherhood Initiative:

Czynnik Ojca: Edukacja

Istnieje prawdopodobieństwo, że dzieci wychowujące sie bez ojca dwukrotnie częściej nie ukończą szkoły.

Źródło:  U.S. Department of Health and Human Services. National Center for Health Statistics. Survey on  Child Health. Washington, D.C.: GPO, 1993.

Zaangażowanie ojca w edukację szkolną dzieci, niesie ze sobą prawdopodobieństwo, że uczeń uzyska większość ocen bardzo dobrych (A’s). Fakt ten dotyczy ojców w rodzinach biologicznych, ojczymów oraz ojców samotnie wychowujących dzieci.

Źródło: Source: Nord, Christine Winquist, and Jerry West. Fathers’ and Mothers’ Involvement in Their Children’s Schools by Family Type and Resident Status. (NCES 2001-032). Washington, D.C.: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, 2001.

Połowa dzieci żyjących w pełnych rodzinach, w których ojciec jest mocno zaangażowany w ich wychowanie, w porównaniu z 32.5 procentami dzieci w rodzinach w których ojciec jest nieobecny, osiąga oceny bardzo dobre aż do ostatniej klasy szkoły średniej (12th grade).

Źródło: National Center for Education Statistics. The Condition of Education. NCES 1999022. Washington, DC: U.S. Dept. of Education, 1999: 76.

Czynnik Ojca: Bieda

W rodzinach w których występuje brak ojca, istnieje pięciokrotne prawdopodobieństwo biedy u dzieci. W roku 2002, biedy doznało 7,8 procenta dzieci pełnych rodzin. Dla porównania, w rodzinach prowadzonych przez samotną matkę, w biedzie żyło 38,4 procenta dzieci.

Źrodło: U.S. Census Bureau, Children’s Living Arrangements and Characteristics: March 2002, P200-547, Table C8. Washington D.C.: GPO, 2003.

Istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko wychowujące się bez ojca, 54 % częściej dozna biedy niż jego własny ojciec.

Źródło : Sorenson, Elaine and Chava Zibman. “Getting to Know Poor Fathers Who Do Not Pay Child Support.” Social Service Review 75 (September 2001): 420-434.

Czynnik Ojca: Okres niemowlęcy i wczesnego dzieciństwa

Śmiertelność niemowląt jest 1,8 raza wyższa u niezamężnych matek niż u mężatek.

Źródło: Matthews, T.J., Sally C. Curtin, and Marian F. MacDorman. Infant Mortality Statistics from the 1998 Period Linked Birth/Infant Death Data Set. National Vital Statistics Reports, Vol. 48, No. 12. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2000.

Badanie przeprowadzone wśród 3,400 dzieci w młodszym wieku szkolnym wskazują, że dorastanie w rodzinach w których nie ma biologicznych rodziców czterokrotnie zwiększa ryzyko choroby afektywnej.

Źródlo: Cuffe, Steven P., Robert E. McKeown, Cheryl L. Addy, and Carol Z. Garrison. “Family Psychosocial Risk Factors in a Longitudinal Epidemiological Study of Adolescents.” Journal of American Academic Child Adolescent Psychiatry 44 (February 2005): 121-129.

Czynnik ojca: Ośrodki zamknięte

Młodociani dorastający w domu, w którym dochód jest wystarczający lecz występuje brak ojca, częściej trafiają do ośrodków zamkniętych niż młodzi wychowywani w pełnych rodzinach. Dzieci które nigdy nie mieszkały z ojcem dotknięte są najwyższym procent nieprawidłowości.

Źródło : Harper, Cynthia C. and Sara S. McLanahan. “Father Absence and Youth Incarceration.” Journal of Research on Adolescence 14 (September 2004): 369-397.

Czynnik Ojca: Narkotyki i Wykroczenia

Młodociani, szczególnie chłopcy z rodzin niepełnych, narażeni są na wyższe ryzyko wykroczeń przeciwko statusowi, mieniu i osobie. Co więcej, uczniowie uczęszczający do szkół w których znajduje się wysoki procent dzieci samotnych rodziców, także podlegają temu ryzyku.

Żrodło: Anderson, Amy L. “Individual and contextual influences on delinquency: the role of the single-parent family.” Journal of Criminal Justice 30 (November 2002): 575-587.

W grupie 228 badanych uczniów, u pochodzących z jednoosobowych rodzin odnotowano wysoki procent nadużycia alkoholu oraz nikotyny. Plasują się także wyżej w testach wykroczeń i agresji, w porównaniu z chłopcami wychowywanymi w pełnych rodzinach,.

Źrodło: Griffin, Kenneth W., Gilbert J. Botvin, Lawrence M. Scheier, Tracy Diaz and Nicole L. Miller. “Parenting Practices as Predictors of Substance Use, Delinquency, and Aggression Among Urban Minority Youth: Moderating Effects of Family Structure and Gender.” Psychology of Addictive Behaviors 14 (June 2000): 174-184.

Czynnik Ojca: Aktywność seksualna

U wychowywanych przez samotną matkę, zwiększa się ryzyko ciąży u nieletniej, wczesnego, zawartego przed ukończeniem szkoły, małżeństwa, a także zawierania związku małżeńskiego przez partnerów którzy ukończyli edukację na poziomie niższym niż liceum.

Source: Teachman, Jay D. “The Childhood Living Arrangements of Children and the Characteristics of Their Marriages.” Journal of Family Issues 25 (January 2004): 86-111.

Badacze opierający sie na danych pochodzących z USA oraz Nowej Zelandii maja silne dowody na to, że brak ojca wywiera wpływ na wczesne podjęcie życia seksualnego oraz ciążę u młodocianej. Nastolatki wychowywane bez ojca dwukrotnie częściej podejmowały praktyki seksualne i siedmiokrotnie częściej zachodziły w ciążę .

Źrodło: Ellis, Bruce J., John E. Bates, Kenneth A. Dodge, David M. Ferguson, L. John Horwood, Gregory S. Pettit, and Lianne Woodward. “Does Father Absence Place Daughters at Special Risk for Early Sexual Activity and Teenage Pregnancy.” Child Development 74 (May/June 2003): 801-821.

Czynnik Ojca: Nadużycia wobec dzieci

Badania prowadzone na skale narodową, wśród grup reprezentujących 42 stany wskazują, iż dzieci pochodzące z rodzin niepełnych częściej padają ofiarą fizycznego i seksualnego molestowania, niż dzieci dorastające w rodzinach biologicznych. W porównaniu z dziećmi zamieszkującymi z obojgiem rodziców, dzieci w rodzinach niepełnych narażone są na:

- 77% większe ryzyko nadużyć fizycznych

-87% większe ryzyko zranień poprzez zaniedbania fizyczne

- 168% większe ryzyko doświadczeń znacznych zaniedbań fizycznych

- 74% większe ryzyko cierpień z powodu zaniedbań emocjonalnych

- 80% większe ryzyko cierpień z powodu poważnych zranień wynikłych z molestowania

- ogólnie , 120% większe ryzyko zagrożenia z powodu jakiegokolwiek molestowania dzieci.

Źródło: Sedlak, Andrea J. and Diane D. Broadhurst. The Third National Incidence Study of Child Abuse and Neglect: Final Report. U.S. Department of Health and Human Services. National Center on Child Abuse and Neglect. Washington, D.C., September 1996.