OJCOWIE SĄ NIEZBĘDNI


Dlaczego tata ma znaczenie

Ojciec John Flynn, LC

Dzieciom bardziej niż czegokolwiek potrzeba obecności i moralnego wsparcie ojca. Wedle najnowszego zbioru opracowań, znaczący zespół badaczy wyraźnie dokumentuje doniosłą rolę jaką odgrywa ojciec w okresie pierwszych lat formujących życie dziecka. 

Książka nosi tytuł Why Fathers Count: The Importance of Fathers and Their Involvement with Children (Men’s Studies Press) („Dlaczego Ojcowie się liczą: Istota ojca oraz jego zaangażowanie w wychowanie dzieci (Men’s Studies Press)). Sean E. Brotherson oraz Joseph M. White, redaktorzy i autorzy pierwszego rozdziału, nadają książce ton, dokonując przeglądu zagadnień dotyczących ogromnego znaczenia ojca w życiu dzieci. Uważają, że obecność ojca ma pozytywny wpływ w wielu aspektach, jako, że dzieci wychowywane w rodzinie w której ojciec jest obecny, mają znacznie mniej problemów wychowewczych, uzyskują wyższe oceny w szkołach, i mają znacznie lepszy start ekonomiczny.

Redaktorzy podkreślają, że w żadnej mierze nie mają intencji minimalizowania roli jaką w życiu rodzinnym odgrywa matka. De facto, uważają, że w rodzinie ważna jest obecność zarówno matki jak i ojca. Niemniej jednak, jak zgodnie podaja statystyki, w ostatnich dziesięcioleciach wzrasta ilość rodzin w których występuje brak ojca i stąd książka zajmuje się problemami ojców.

Rob Palkovitz, profesor uniwersytetu w Delaware, swój rozdział poświęca kształtowaniu się ojcostwa u mężczyzny. Zauważa, że mężczyźni stając się ojcami w sensie biologicznym, nie zawsze mogą równocześnie dostosować się do tego psychologicznie i zachowawczo, co jest niezbędne dla spełnienia roli ojcostwa.

Bycie ojcem, wyjaśnia dalej Palkovitz, niesie wraz z sobą inny rodzaj odpowiedzialności niż ten wynikający z bycia mężem i wymaga dodatkowego zaangażowania. Taka zmiana będzie miała wpływ na wybory mężczyzny, jego zachowanie i priorytety w życiu codziennym. Proces ten nie jest natychmiastowy a ojcostwo jest rolą do której dojrzewa się stopniowo.

Ojcostwo to ogromny, zwrotny punkt w życiu mężczyzny. Palkovitz zauważa, że jeśli mężczyźni decydują się podjąć taką relację z dziećmi, to jest to jedna z największych zmian w ich życiu i rozwoju osobistym.

Czynnik małżeński

Rozdział drugi, napisany przez profesora uniwersytetu w Arkansas, H. Wallace Goddard’a zajmuje się relacjami pomiędzy małżonkami i ich wpływem na ojców. Profesor twierdzi, że kiedy para pozostaje w zdrowej relacji, może wykorzystać swą odmienność aby wzajemnie się uzupełniać, a gdy obupólnie korzysta ze swych mocnych stron, wzrasta prawdopodobieństwo, że zarówno matka jak i ojciec staną się dobrymi rodzicami.

Goddard zauważa także, że współczesna kultura „randkowania”, z wielu powodów, w bardzo niewielkim stopniu przygotowuje przyszłe pary do zobowiązań jakie są niezbędne aby chronić i rozwijać małżeństwo. Profesor wskazuje, że kultura która opiera się na uwydatnianiu roli romansu i szybkich rozwiązań, nie wiele czyni aby przygotować pary na nieuchronne, trudne okresy życia, przez jakie przechodzi każde małżeństwo.

Brotherson z Uniwersytetu North Dakota State University bada coś co w relacji pomiędzy ojcami a synami określił terminem „ connectedness ”. Taki rodzaj związku obejmuje budowanie więzi w czasie. Jest czymś więcej niż miłość jaką rodzic okazuje dziecku, jest także tym do jakiego stopnia dziecko postrzega tę miłość i akceptację.

„Connectedness”, dodaje Brotherson, rozwija się w najdrobniejszych szczegółach okazywania drugiej osobie miłości, zaufania oraz bliskości jakie rozwijają się w tej relacji.

Odnosząc się do wielu badań dotyczących życia rodziny, Brotherson wyjaśnia, że im więcej więzów wyczuwa dziecko w odniesieniu do swych rodziców, tym bardziej jest w stanie cieszyć się z trwałych relacji w odniesieniu do swych kolegów oraz innych dorosłych których spotyka poza domem. Bliska relacja w rodzinie oznacza także więcej skutecznych rozwiązań w chronieniu dzieci przed problemami takimi jak depresja, próby samobójcze, przedwczesne życie seksualne czy uzależnienia.

Ostatni rozdział książki zawiera sugestie skierowane do ojców, podaje rady jak mogliby zbliżyć się do swych dzieci. Brotherson rekomenduje wspólne zabawy z dziećmi, pomoc w nauce. Wśród innych wymienionych rozwiązań jest też i konieczność bycia dostępnym w trudnych momentach dziecka, wyrażanie emocji, wspólne ćwiczenia duchowe takie jak wspólna modlitwa itd.

Miłość Ojca

Naukowcy Shawn Christianson i Jeffrey Stueve piszą o tym jak ważna jest miłość ojca do swych dzieci. Uważają, że w większości badań socjologicznych, badający w niewystarczającym stopniu zajmują się więzami jakie tworzą rodzice i dzieci którzy próbują kochać i troszczyć się o siebie nawzajem. Nie tylko mało mówi się o miłości w teorii rodziny, co więcej, wiele współczesnych teorii koncentruje się głownie na „interesowności”.

Miłość ojca do dzieci często wyrażana jest poprzez poświecenie jakie musi podjąć ojciec, zarówno w momentach kryzysu, jak i zwykłych chwilach życia rodziny. Christianson and Stueve przyznają, że oczywiście, niektórzy ojcowie nie potrafią podjąć odpowiedzialności za swe dzieci. Jednak w tym samym czasie, wielu ojców współpracuje z żonami podejmującymi się wychowania swych dzieci.

Większość badań w tej dziedzinie zajmuje się ojcami dzieci młodszych. Wskazują, że ojcowie rzeczywiście są w stanie wykazać wrażliwość na potrzeby dziecka i ujawnić swe emocje.

Christianson i Stueve zauważają, że zdefiniowanie miłości ojcowskiej nie jest łatwe. Jednym ze sposobów może być zaprezentowanie tego w jaki sposób ojciec jest obecny w życiu dziecka, jak pomaga mu w jego fizycznych, emocjonalnych, społecznych i duchowych potrzebach. Wspólne dzielenie czasu, obowiązków, rozmowy i samego siebie, oznacza stałe wsparcie które dziecko postrzega jako relację mogącą pozostać trwałą przez całe życie.

 

© Innovative Media, Inc Artykuł pochodzi z Zenit.