ZAANGAŻOWANI


Dramat i dylemat ojcostwa

Donald DeMarco

Pod koniec swojej książki, która stała się bestsellerem, „Przekroczyć próg nadziei”, papież Jan Paweł II wygłasza zaskakujące stwierdzenie, że grzech pierworodny był przede wszystkim próbą obalenia ojcostwa.

Tradycja uczy nas, że grzechem naszych pierwszych rodziców było nieposłuszeństwo i pycha. To jednak określa wewnętrzną dyspozycję Adama i Ewy. Kiedy zaś zastanowimy się nad tym przeciwko komu był ten grzech, że był on przeciwko samemu Bogu to zrozumiemy, że był to grzech przeciwko  bożemu Ojcostwu.

Wąż zapewniał Adama i Ewę, że poprzez obalenie ojcostwa i związanego z nim autorytetu, zostaną uwolnieni ze wszystkich restrykcji i sami staną się bogami. Tradycja uczy nas, że grzech pierworodny doprowadził do upadku o katastroficznych wymiarach z którego konsekwencjami musimy żyć.

Próby obalenia ojcostwa trwają po dzień dzisiejszy. Na obwolucie swojej kontrowersyjnej książki „The Golden Compass” (na podstawie której został też nakręcony popularny film) Philip Pullman pisze: „Moja sympatia jest po stronie kusiciela. Idea przekazana w książce, to to że grzech, upadek był czymś dobrym. Gdyby nie on, bylibyśmy po dziś dzień marionetkami w rękach Stworzyciela”. Intencje Pullmana są jasne: „jestem za śmiercią Boga”. „Moje książki są o zabijaniu Boga”. „Należę do stronnictwa Diabła i wiem o tym”. W swojej książce „The Golden Compass” nazywa główne zło „Autorytetem”.

Broniąc ojca

Z drugiej strony jest wielu ekspertów, którzy podkreślają jak ważną rolę odgrywa ojciec. Psychiatra Fred Goodwin, dyrektor Center on Neuroscience  w George Washington University stwierdza : „nieobecność ojca jest najważniejszą przyczyną zachowań antyspołecznych”

Nawet Zygmunt Freud, niezbyt przychylnie nastawiony do chrześcijaństwa, uznawał ważność ojcostwa mówiąc „w dzieciństwie nic nie jest tak istotne jak opieka ojca”.

David Blankenhorn opublikował ważne studium na temat jak obecnie amerykańskie społeczeństwo   degraduje ojcostwo, którego tak bardzo potrzebuje - „Fathereless America: Confronting Our Most Urgent Problem (Basic Books, 1995).

Blankenhorn pokazuje, że brak ojca jest najbardziej szkodliwym demograficznym trendem naszych czasów – główną przyczyną dlaczego dzieci mają się coraz gorzej, motorem napędzającym nasze problemy społeczne począwszy od wzrostu przestępczości, ciąży nastolatek, po seksualny wyzysk dzieci i przemoc domową wobec kobiet. Mimo że brak ojca powoduje tak wielkie problemy, czynione są wysiłki, aby ojcostwo nie istniało w dzisiejszej kulturze. Nie wystarcza robienie ojcostwu złej sławy, społeczeństwo chce obalić ojcostwo.

Jan Paweł II w „Teologii ciała” jasno przedstawia, że w Bożym planie ludzkie ojcostwo było bardzo różne  od obrazu ojcostwa spaczonego grzechem pierworodnym. Od początku, według Księgi Rodzaju, mężczyzna i kobieta byli stworzeni, aby być dwojgiem w jednym ciele, jednością na wzór Trójcy Świętej. W wyniku grzechu pierworodnego, mężczyzna i kobieta zostali zranieni. W Księdze Rodzaju 3:16 czytamy: „ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”.

To pojęcie panowania męża nad żoną określa formę dominacji. Tak jak wyjaśnia Jan Paweł II, to niemożliwe do zaakceptowania zachowanie ma również wpływ na ojcostwo mężczyzny i wymaga odkupienia.
Tak więc mężczyzna stoi przed dramatycznym wyborem. Może prezentować spaczony grzechem obraz człowieka i ojcostwa lub przekształcić się zgodnie z pierwotnym planem Bożym.

Miłość ojcowska

Ojcostwo Boga jest wzorem dla ojcostwa człowieka. Bóg Ojciec jest niewątpliwie autorytetem. W końcu można powiedzieć że jest „autorem” człowieka  i „autoryzował” całe stworzenie. Ale Boży Autorytet jest nierozerwalnie połączony z Bożą Miłością.

A więc ojciec ma rządzić z miłością, aby jego przewodnictwo było dla dobra dzieci. Co więcej, ma używać swojego autorytetu w obronie wolności, ale wolności właściwie rozumianej jako wolności do pełnienia dobra.

Ojcostwo jest zranione i atakowane, ale jest nadzieja na odnowę. Powiedziano, że miłość do żony, matki swoich dzieci jest najlepszą rzeczą, jaką ojciec może dla nich uczynić. Powiedziano, że najlepszą rzeczą jaką matka może uczynić dla swoich dzieci jest pokazywanie im ojca jako wielkiego człowieka. Wzajemny szacunek i miłość pomaga w stawaniu się coraz lepszymi rodzicami i przyczynia się do dobra dzieci.

Donald DeMarco popularny autor katolicki jest wykładowcą w Holy Apostles College and Seminary w Cromwell, Connecticut.