Zaangażowani


Ojcowie Podejmują Działania

Z najnowszego sondażu National Center for Fathering  wynika, że na przestrzeni ostatniej dekady ojcowie zwiększyli swoje zaangażowanie w życie dzieci.

Sondaż opublikowany w Dniu Ojca 2008 roku porównuje zaangażowanie ojców w wykształcenie dzieci z podobnym badaniem przeprowadzonym w 1999 roku.

Wyniki sondażu pokazują przytłaczająco pozytywny trend wśród ojców. Ojcowie są bardziej zaangażowani w każdej dziedzinie badanej przez sondaż. Największy wzrost zanotowano w „odprowadzaniu dziecka do szkoły lub rozmowach z dzieckiem”, „udziale w wydarzeniach klasowych” i „pomocy dziecku w zajęciach nadobowiązkowych”. Znaczący wzrost odnotowano także w „pomocy dziecku przy odrabianiu pracy domowej” oraz „odwiedzaniu dziecka klasy”.

Chociaż wskaźniki są wyższe w każdej dziedzinie, ojcowie widzą możliwość poprawy w kilku innych znaczących dziedzinach, zwłaszcza czytaniu ze swoimi dziećmi. 38% respondentów sondażu stwierdziło, że nigdy nie czytali ze swoim dzieckiem. Ponadto 50% ojców nigdy nie podjęło żadnej pracy społecznej w szkole dziecka, a 69% nigdy nie zjadło z dzieckiem w szkole drugiego śniadania.

Z uwagi na to, że większość naszych dzieci nie uczęszcza do szkoły latem, nie możemy zwiększyć naszego zaangażowania bezpośrednio w szkole, ale możemy być bardziej aktywni w ich kształceniu w znaczeniu szerszym. Właśnie to lato może być sposobnością, aby ożywić dla naszych dzieci nieformalną szkołę, w której będą nabywać życiowe umiejętności oraz sprawności charakterologiczne i cnoty.

Gdziekolwiek jesteś ze swoimi dziećmi, czy to w samochodzie, na placu zabaw, w supermarkecie, przy stole w czasie obiadu czy w garażu, możesz przekazywać im umiejętności życiowe i wartości. To są inwestycje, które przyniosą pozytywne rezultaty w nadchodzących latach. Uczenie tych rzeczy nie jest zadaniem szkoły. Jest to nasz, ojców, jedyny w swoim rodzaju przywilej i odpowiedzialność.

Plan działania

• Ułóż plan dla swych dzieci, aby tego lata codziennie choć trochę czytały.

• Planując rodzinne wakacje włącz do ich programu jakieś kształcące zagadnienia (niech będą one również zabawą).

• Znajdź odpowiedni dla wieku dziecka sposób jego udziału w twojej pracy koło domu.

• Weź książkę zawierającą szereg opowiadań z moralnymi wydźwiękami, np. „The Book of Virtues” („Książka cnót”). Przeczytaj każdego dnia jedno opowiadanie i porozmawiaj o nim ze swoimi dziećmi.