Obrońca


Obrońca życia

James B. Stenson

Jak więc mężczyzna chroni swe dzieci? Jakich mocnych stron, które przetrwają czas, uczy skuteczny, mądry ojciec?

• Ojciec kształtuje charakter swych dzieci

Kształtuje trwały, zdrowy stosunek do prac y, z równoczesnym poważnym podejściem do pracy. Bez przewodnictwa ojca w tej dziedzinie, dzieci mogą mieć kłopoty w przyswojeniu sobie związku pomiędzy wysiłkiem a rezultatem, pomiędzy standardem a osiągnięciem. Jeśli ojciec nie odniesie sukcesu w tej kwestii, dzieci mogą nigdy nie wyrosnąć z dominującej w dzieciństwie postawy, sugerującej, że życie jest zabawą i pozostaną ciągle na etapie okresu dojrzewania. To może zniszczyć ich karierę, oraz ich rodziny.

więcej na ten temat

Ojciec jako opiekun

• Ojciec uczy poszanowania prawego autorytetu
Stanowczo wymaga aby jego dzieci szanowały i były posłuszne tak jemu jak i matce. Jego żona w dużej mierze nadaje domowi ton moralny, wskazuje co jest dobrym a co złym w rodzinie – a on to wprowadza to w życie. Będąc inteligentnym i dalekowzrocznym, wie, że jeśli dzieci nie będą szanować rodziców, później wejdą w konflikt z innymi formami autorytetu – nauczycielami, pracodawcami, prawem, Bożym i swym własnym sumieniem.

• Ojciec uczy zasad etyki i jest odpowiedzialny za trwałe ukształtowanie sumienia dzieci

Oznacza to, że ojciec pokazuje swoim synom i córkom jak sprawiedliwie i honorowo postępować także poza środowiskiem rodzinnym. W oczach jego dzieci, jest ekspertem od właściwych rozwiązań oraz osobistej etyki w pracy i wspólnocie. Pokazuje swym dzieciom jak moralne nauki przekazywane im przez matkę skutkują w życiu poza domem rodzinnym. Dotyczy to mówienia prawdy, dotrzymywania słowa, stawiania obowiązku na pierwszym miejscu, brania pod uwagę praw i uczuć innych osób. Poprzez własny przykład i poprawność w domu, pokazuje jak odpowiedzialni dorośli potrafią bronić własnego prawa, szanując prawa innych.

• Ojciec kształtuje w dzieciach pewność siebie

Jego obecność w domu – jako fizycznie silnego mężczyzny, pozwala dzieciom (szczególnie córkom) czuć się bezpiecznie. Są chronione a tym samym czują się pewnie. Ojciec wspiera dzieci i koryguje ich postępowanie , pomaga im uczyć się na ich własnych błędach. W ten sposób sprawia, że w dzieciach kształtuje się realistyczna ocena ich własnych możliwości i ograniczeń. Młodzież która jest obdarzona taką opiekuńczą miłością ojca, mogąca równocześnie oprzeć się na jego wiedzy i doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów w domu, jest zdolna do wykształcenia trwającej przez całe życie pewności siebie.

• Ojciec prowadzi swe dzieci tak aby stały się mądrymi dorosłymi o zdrowych osądach

Ojciec pomaga dzieciom myśleć jak odpowiedzialni dorośli, uczy formułować logiczne pytania i odpowiedzi, myśleć wprzód aby móc przewidzieć konsekwencje czynu, umieć oceniać charakter i wartości człowieka, ale także odróżnić istotę spraw od bezsensu.

• Ojciec jest atrakcyjnym przykładem odpowiedzialnej męskości

Służy swoim synom jako przykład dojrzewania do męskości. A córkom przekazuje (najczęściej podświadomie) informacje o cechach na które powinny zwracać uwagę aby ocenić charakter swoich rówieśników, szczególnie tych pretendujących o ich rękę. Tata kształtuje u każdego ze swych synów, na wiele niezliczonych i wyrafinowanych sposobów, wzór męskiego charakteru , a pośrednio także i model mężczyzny którego kiedyś poślubi jego córka. To może nawet wyjaśniać dlaczego wspaniali ojcowie zazwyczaj dobrze czują się ze swymi zięciami.

Artykuł jest fragmentem publikacji Father, the Family Protector autorstwa James B. Stenson’a, dostępnej w wydawnictwie Scepter Publishers lub na stronie internetowej autora, www.parentleadership.com.