Patron Ojców

Wezwany przez Boga do działania

Arcybiskup Donald Wuerl

Pierwszy rozdział „Redemptoris Custos” (Opiekun Zbawiciela, o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) podkreśla fakt małżeństwa Józefa z Maryją. Z tego faktu wynika rola św. Józefa w historii zbawienia. Józef, syn Dawida dostał polecenie od Boga, aby wziął do siebie Maryję jako swą małżonkę. Maryja, za przyczyną Ducha Świętego miała porodzić syna, któremu miał nadać imię Jezus (Mt 1:20-21).

Jan Paweł II wskazuje że zwiastun Boży „wtajemnicza Józefa w sprawę macierzyństwa Maryi” (3), ale Józef  miał do odegrania szczególną rolę w tajemnicy odkupienia. Wraz z Maryją był „pierwszym powiernikiem tajemnicy Boga żywego”. (5)

Wraz z Maryją, i ze względu na Maryję, uczestniczy w szczytowym etapie samoobjawiania się Boga w Chrystusie.

Aby móc to przyjąć, Józef tak jak i Maryja musi być człowiekiem wielkiej wiary. Co nas uderza kiedy czytamy teksty ewangeliczne o św. Józefie – mimo iż w porównaniu z innymi postaciami nie ma o nim wiele informacji – to jego wielka wiara.

Arcybiskup Donald Wuerl z Waszyngtonu D.C. jest autorem wielu książek na temat wiary katolickiej. Powyższy artykuł ukazał się w czerwcu 2002 r. w „Kolumbii”, magazynie wydawanym przez Rycerzy Kolumba.

Poprzednie | Następne