Patron Ojców

Ojciec rodziny

Arcybiskup Donald Wuerl

Ponieważ Józef był mężem Najświętszej Maryi Panny, razem stanowili rodzinę. Tak jak wszyscy małżonkowie którzy składają sobie przy świadkach przysięgę małżeńską, stają się od tego momentu rodziną.

Małżeństwo ze swej natury jest nierozerwalne, i powinno zapewniać wzajemne wsparcie małżonków. W społeczeństwie w którym życie rodzinne załamuje się i upada porządek społeczny, nauka Kościoła o nierozerwalności małżeństwa i obowiązkach rodziców wobec dzieci stanowi skuteczne antidotum.
W Bożym planie zbawienia, druga Osoba Trójcy Świętej stała się jedną z nas. Aby to się mogło stać, Maryja urodziła syna. Święty Józef został powołany aby służył osobie i misji Jezusa Chrystusa przez „sprawowanie swego ojcostwa” (8).

Tak więc powinniśmy się radować, że Św. Józef poprzez małżeństwo z Maryją został „wplątany” w tajemnicę duchowego ojcostwa, a Święta rodzina stała się wzorem małżeństwa i wychowania dzieci.

Rodzina jest bardzo ważna, ponieważ jest ona „podstawową komórką życia społecznego” (Katechizm 2207). To jest naturalne społeczeństwo, w którym mąż i żona jednoczą się w  miłości, wzajemnym obdarowaniu sobą i wzajemnym wsparciu. Z tej podstawowej komórki wyrasta cała ludzka wspólnota coraz szerzej sięgających relacji międzyludzkich.

Arcybiskup Donald Wuerl z Waszyngtonu D.C. jest autorem wielu książek na temat wiary katolickiej. Powyższy artykuł ukazał się w czerwcu 2002 r. w „Kolumbii”, magazynie wydawanym przez Rycerzy Kolumba.

Poprzednie | Następne