Patron Ojców


Człowiek milczący, który ma dużo do powiedzenia

Arcybiskup Donald Wuerl

Dzień Ojca, specjalnie w Stanach Zjednoczonych stał się dniem w którym docenia się specjalne miejsce w rodzinie, które zajmuje tata. Podczas gdy same obchody święta mogą głównie koncentrować się na wręczeniu kartki, prezentu czy zorganizowaniu uroczystego posiłku, to w sercu tego święta leży uznanie, jak ważną rolę spełnia w życiu rodziny ojciec. Dzieci potrzebują ojca. Ojcowie są odpowiedzialni przed Bogiem za swoje dzieci.

Dał temu wyraz papież Jan Paweł II wskazując na św. Józefa jako wzór dla współczesnego mężczyzny. 15 sierpnia w 1989 roku wydał adhortację apostolską o św. Józefie i katolickim zrozumieniu ojcostwa - „Redemptoris Custos” (Opiekun Zbawiciela: o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła)

Tak jak nazywamy Maryję „Matką Kościoła” ponieważ jest matką Jezusa, który jest głową Kościoła, tak też patrzymy na św. Józefa, który był przybranym ojcem i obrońcą Jezusa, nazywamy „patronem Kościoła Powszechnego, obrońcą Kościoła”.

Możemy się radować, że św. Józef poprzez swoje małżeństwo z Maryją stał się uczestnikiem tajemnicy duchowego ojcostwa, a Święta Rodzina wzorem małżeństwa, wychowania dzieci i życia rodzinnego. Święty Józef jest wzorem dla każdego wierzącego, a szczególnie dla mężczyzn w wypełnianiu roli ojca.

Jesteśmy powołani, aby aktywnie zaangażować się w realizację naszego powołania, powołania które dał nam Bóg, aby w ukryciu, ale skutecznie szerzyć wiarę i królestwo Boże wszędzie i w każdym momencie.