Patron Ojców

Ojciec Jezusa

Arcybiskup Donal Wuerl

Podczas gdy narodziny Jezusa były wyjątkowe w historii ludzkości, obowiązki Józefa wywodziły się z jego małżeństwa z Maryją i ta więź określała też jego stosunek do Jezusa. Ewangelia jasno ukazuje na czym polegały obowiązki Józefa wobec Jezusa.

W „Redemptoris Custos” papież wskazuje jak były wypełniane te obowiązki, począwszy od wędrówki do Betlejem i opieki nad Maryją w czasie narodzin Jezusa, których naocznym świadkiem był św. Józef.

Następnie papież mówi o wypełnieniu pierwszego religijnego obowiązku ojca, którym jest obrzezanie syna i nadanie mu imienia Jezus. Ofiarowanie w świątyni, ucieczka do Egiptu i odnalezienie Jezusa w świątyni są przykładami opieki i gorliwości w wypełnianiu obowiązków ojca, które podaje nam Ewangelia.

Z jednej strony najbardziej wymowny fragment Ewangelii przedstawiającym stosunek Józefa do Jezusa jest w Ewangelii św. Łukasza:

Maryja i Józef wrócili do Nazaretu, gdzie „Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”.(Łk 2:52). Tu nasza wyobraźnia maluje obraz codziennych zajęć dorastającego Jezusa, rosnącego i coraz głębiej poznającego wiarę i wartości uznawane w Jego rodzinie, Jego własne zobowiązania wobec Boga i Jego miejsce w sercach rodziców.

Czasem trudno nam sobie uświadomić, że Jezus musiał nauczyć się mówić, czytać i pisać. Musiał nauczyć się dobrych manier i jak odnosić się do innych ludzi. Musiał nauczyć się modlitw. Musiał uczestniczyć w życiu rodzinnym i pomagać w domu.

W tym wszystkim możemy sobie wyobrazić rolę Józefa. Jednocześnie, Jezus coraz bardziej uświadamiał sobie Kim jest i na czym polega Jego misja jako Zbawiciela świata.

Arcybiskup Donald Wuerl z Waszyngtonu D.C. jest autorem wielu książek na temat wiary katolickiej. Powyższy artykuł ukazał się w czerwcu 2002 r. w „Kolumbii”, magazynie wydawanym przez Rycerzy Kolumba.

Poprzednie | Następne