Patron Ojców


„Mąż sprawiedliwy”

Arcybiskup Donald Wuerl

Rozdział 3 „Redemptoris Custos” odnosi się do św. Józefa jako do „męża sprawiedliwego” - oblubieńca. Tu Jan Paweł przedstawia nam obraz św Józefa kochającego – kochającego Boga, kochającego swoją małżonkę i dziecię powierzone jego opiece, Jezusa.

Miłość sprawia, że życie małżeńskie jest błogosławieństwem mimo że na co dzień stawia przed małżonkami trudne wymagania.

W czasie udzielania sakramentu małżeństwa, czytania z Pisma Świętego przypominają nam, że małżeństwo stanowi Boży plan dla człowieka, jak jest to wyrażone w Księdze Rodzaju. Wypełnienie się planu Bożego wymaga wielkiego wysiłku ze strony obydwojga małżonków. Tylko miłość sprawia, że mogą podołać temu zadaniu dzień po dniu.

Jezus wypowiedział pośród „twardych” słów te słowa: „co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10:9), które dla wielu ludzi w dzisiejszym świecie stanowią szczególne wyzwanie. Statystyki wykazują że jedno na dwa małżeństwa w Stanach Zjednoczonych kończy się rozwodem. Być może Jezus chciał nam wszystkim powiedzieć, że pośród trudności codziennego życia, nie jest możliwe utrzymanie stałego, pełnego miłości związku bez podjęcia niezłomnego postanowienia, że bez względu na trudności jesteśmy zdecydowani w tym związku wytrwać.

Wobec tego nie powinno nas dziwić, że małżeństwo przeżywa kryzys w społeczeństwie, które lekko traktuje niewywiązywanie się z osobistych zobowiązań. Katolicka koncepcja miłości i małżeństwa wskazuje właściwą drogę i pomaga nią podążać.

Arcybiskup Donald Wuerl z Waszyngtonu D.C. jest autorem wielu książek na temat wiary katolickiej. Powyższy artykuł ukazał się w czerwcu 2002 r. w „Kolumbii”, magazynie wydawanym przez Rycerzy Kolumba.

Poprzednie | Następne