Patron Ojców

W partnerstwie z Bogiem

Arcybiskup Donald Wuerl

Kiedy anioł przyszedł do niego we śnie i powiedział że ma wziąć do siebie Maryję jako swoją żonę, święty Józef się nie waha (Mt 1:24). Kiedy ma wyruszyć w drogę, mimo że nie ma dość zapasów na drogę,  bez chwili wahania i bez skargi udaje się do Betlejem, gdzie dziecię ma się narodzić (Łk 2:4). A kiedy Bóg każe mu uciekać ze względu na bezpieczeństwo dziecka, okazał pełną gotowość, aby natychmiast wykonać to, czego żądał Bóg (Mt 2:13-14). Mało jest powiedziane  o świętym Józefie w Nowym Testamencie, ale to co jest wskazuje na „męża sprawiedliwego” i wielkiej wiary.

Rola św. Józefa w historii zbawienia jest powiązana z jego małżeństwem z Maryją. Papież mówi nam że to małżeństwo było „podstawą prawną ojcostwa św Józefa”. Podczas gdy św Józef nie jest naturalnym ojcem Jezusa,  to ponieważ jest małżonkiem Matki Bożej podejmuje odpowiedzialność za dziecko Jezus i za Jego Matkę.

Papież mówi o „służbie ojcostwa” i wskazuje że poprzez istotę więzi małżeńskiej Maryi z Józefem  należy rozumieć stosunek Józefa do Jezusa. „Syn Maryi jest także synem Józefa na mocy małżeńskiej więzi, która ich łączy” (Redemptoris Custos,7)
Arcybiskup Donald Wuerl z Waszyngtonu D.C. jest autorem wielu książek na temat wiary katolickiej. Powyższy artykuł ukazał się w czerwcu 2002 r. w „Kolumbii”, magazynie wydawanym przez Rycerzy Kolumba.

Przepis na udane małżeństwo

Rozdział 4 wskazuje że „codziennym wyrazem miłości jest w życiu Rodziny nazaretańskiej praca”.

Coś tak cudownego jak udane małżeństwo i coś tak pięknego jak dobra rodzina nie staje się samo. Matka, ojciec, dzieci wszyscy muszą współpracować, aby życie rodzinne było udane. Wysiłki w tym kierunku są świadectwem miłości.

Po dorocznej Mszy św. dla par obchodzących złoty jubileusz małżeństwa, pytam czasem uczestników co przyczyniło się do sukcesu ich małżeństwa. Niezwykle często otrzymuję odpowiedź  „pracujemy nad tym codziennie”.

Obraz św. Józefa jako małżonka Maryi i przybranego ojca Jezusa przedstawia też kochającego, łagodnego człowieka, mądrze uczącego swoje dziecko i służącego przykładem w każdym momencie codziennego życia.

Św. Józef jest niewątpliwie odpowiednim patronem dla ojców i wzorem dla naszych czasów. Jezus jako dziecko miał w życiu to, co dziś nazwalibyśmy „role model”.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam że „rodzice są pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci” (2223). Dom powinien być ośrodkiem wychowania w cnotach. Powinien także być „domowym kościołem”. Rodzina chrześcijańska stanowi szczególną manifestację i realizację wspólnoty eklezjastycznej. Stanowi ona znak i obraz Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak jak miłość Boża powinna się uwidaczniać w Kościele i w każdym z wierzących zarówno w nim samym jak i w jego działalności w świecie.

Arcybiskup Donald Wuerl z Waszyngtonu D.C. jest autorem wielu książek na temat wiary katolickiej. Powyższy artykuł ukazał się w czerwcu 2002 r. w „Kolumbii”, magazynie wydawanym przez Rycerzy Kolumba.

Poprzednie | Następne