Ważne tematy i linki

Temat miesiąca


Przeszkody na drodze do przyjaźni w małżeństwie

Richard Fitzgibbons, M.D.

„Doskonalość domaga się tej dojrzałości w darze z siebie do której powołana jest ludzka wolność”

„Jeżeli prawda o wolności, o komunii osób w małżeństwie i rodzinie odzyska swój blask, wówczas cywilizacja miłości może się urzeczywistniać” Jan Paweł II „List do rodzin” 1994.

Co może powiedzieć nam o małżeństwie zmarły Ojciec Święty? Okazuje się że dużo. Mimo iż można by przypuszczać, że  w nowoczesnym świecie głowa Kościoła nie ma nic do powiedzenia parom małżeńskim,  Jan Paweł II był jednym z największych doradców małżeńskich XX wieku, podejmując takie tematy jak dopasowanie w małżeństwie, przyjaźń, jedność i intymność seksualna.

W ciągu naszej pracy z tysiącami par w Center for Marital Healing, korzystamy z dziedziny psychologii pozytywnej; jest to dział psychologii, który zajmuje się pomocą w rozwoju charakteru i cnót.

Opieramy się na filozofii i teologii Jana Pawła II, jego nauczaniu o miłości małżeńskiej  i osobie ludzkiej, jak to przekazał w „Miłości i odpowiedzialności” i „Teologii ciała”. Jego pisma wyrażają głębokie zrozumienie ludzkiego serca i duszy, a także najbardziej podstawowych elementów ludzkiego szczęścia i bycia razem.

A przecież jego idee są całkiem proste, może nawet zbyt proste dla świata, który lubi rzeczy nowe i skomplikowane. Jan Paweł II twierdzi że podstawą miłości małżeńskiej jest wzajemne darowanie siebie i wzajemne poddanie się sobie małżonków.

Zarówno szczęście małżeńskie, jak i osobiste spełnienie zależą w wielkim stopniu od tego w jakim stopniu małżonkowie posiadają zdrową i dojrzałą osobowość, gotową do darowanie siebie i przyjęcia daru współmałżonka.

Każdy z nas wnosi do małżeństwa swoje talenty. Jednocześnie każdy z nas również posiada słabości emocjonalne czy charakterologiczne, które mogą nam przeszkadzać w pełnym darowaniu siebie współmałżonkowi.

Na szczęście, jeżeli małżonkowie uświadamiają sobie swoje słabości i nad nimi pracują, mogą je przezwyciężyć, szczególnie jeżeli rozwijają także życie duchowe.

Poniżej, podaję listę najistotniejszych wad charakteru i słabości emocjonalnych, które przeszkadzają w rozwoju przyjaźni pomiędzy mężem a żoną.

Co przeszkadza w małżeńskiej przyjaźni i pełnemu wzajemnemu darowaniu siebie:

 • • brak samowiedzy
 • • egoizm
 • • skłonność do kontrolowania
 • • nadmierny gniew
 • • smutek, osamotnienie
 • • zły przykład rodziców
 • • niepokój i brak zaufania
 • • nadmierne poczucie odpowiedzialności/zamartwianie się
 • • brak porozumienia
 • • spaczone pojęcie obdarowania sobą
 • • brak miłości
 • • słabość charakteru
 • • poczucie winy
 • • brak poprawy
 • • doustna antykoncepcja
 • • nie zrozumienie istoty sakramentu małżeństwa
 • • zaniedbywanie życia duchowego

Oczywiście, każdy z nas może odnaleźć siebie na tej liście. Mam jednak dobrą wiadomość, nasze słabości nie muszą pozbawiać nas szczęścia.

Słabości mogą zostać przezwyciężone, jeżeli będziemy pracować nad rozwijaniem cnót. Każdy  kto pozbył się złego nawyku  jak na przykład palenie, docenia wartość pozytywnego myślenia, sięgania po pomoc, silnej woli. To samo odnosi się do walki ze słabościami charakteru.

Nasze słabości nie kończą naszej osobistej historii, możemy zawsze przewrócić kartkę!

Dr Richard Fitzgibbons jest psychiatrą, katolikiem. Prowadzi prywatną praktykę koło Filadelfii. Zapraszamy do odwiedzenia jego strony internetowej www.maritalhealing.com aby uzyskać więcej informacji co zrobić, aby twoje małżeństwo było szczęśliwe.


10.226.3.16