Temat miesiąca

Kochający Ojcowie, Ukochani Synowie

Poprzednich miesiacach 'tematy

 

Ojciec Phillip  Chavez

Z perspektywy długoletniej pracy  w dziedzinie poslugi duchowej dla mężczyn śmiało mogę stwierdzić, że mężczyźni walczą ze swoją tożsamością. Ten "krzyzys tożsamości"  pochodzi głównie ze zmagań na pytanie czy są  akceptowanymi i ukochanymi synami  swoich ojców.

W rezultacie mężczyźni tacy często nie potrafią podołać istotnemu zadaniu przekazania własnym dzieciom poczucia że są kochane. Ten brak poczucia synostwa hamuje również w ojcach umiejętność wychowania swoich dzieci z ufnością i pewnością siebie.

Aby przerwać ten negatywny cykl  między ojcem a synem, należy koniecznie przywrócić silne poczucie synostwa u mężczyzn chrzescijańskich, ażeby mogli zostać kochającymi  i pewnymi siebie ojcami, do czego zostali powołani przez  Boga.

Zacznijmy więc od początku.

Obraz tożsamości mężczyzny znajdujemy w całej pełni w postaci Jezusa Chrystusa. Jego należy naśladować, bo cechy idealnej  męskości znajdują się w Nim - nawet i cechy ojcostwa.

To ostatnie może zdawać się dziwne, ponieważ Jezus Chrystus nie nazywał się nigdy "ojcem".  Mówił o sobie raczej jako "syn"  który ma bliski związek ze swym Ojcem w niebie. I właśnie  w takiej synowskiej roli spełniał swoją misję na ziemi.

A jednak, wykazywał cechy charakteru dobrego ojca.  Był liderem, człowiekem silnym ale miłosiernym, gromadzącym w około siebie członków "rodziny".  Pouczał ich, karmił, kochał ich i umarł za nich dając im nowe życie

Pismo świete pokazuje nam ze Jezus Chrystus czyni to wszystko, bo nosi w sobie obraz Ojca. Ponieważ jest kochany przez Ojca, potrafi kochać jak ojciec. Nie można przecież dawać czegoś czego się nie posiada. Jeżeli ojciec nie widzi siebie jako ukochanego syna, nie może przekazać takiej osobowości własnemu synowi.

Przedstawię teraz kilka kluczowych punktów które pokazują relacje Syna Bożego do swego Ojca Niebieskiego.

Jezus Chrystus wskazuje nam "drogę"

- poprzez ciągłą styczność z Ojcem, i otwarcie się na to co On mu przekazuje.

- przez wypełnianie woli Ojca, przestrzeganie Jego przykazań i wypełnianie misji  powierzonej mu przez Ojca.

- przez uwielbianie Ojca w czynach i słowach, by chwała Ojca objawiała się w Nim.

Przypatrzmy się teraz każdemu z powyższych punktów.

Łączność z Ojcem
Chodząc po świecie Jezus był w ciągłej komunii ze swym Ojcem Niebieskim, ciesząc się nie tylko świadomością Jego obecności, ale też pełnią widzenia.  My, jako ograniczeni ludzie, nie możemy spodziewać się tej pełni widzenia, musimy jednak dążyć do pelnej lączności z Ojcem

Sekretem tej komunikacji jest otwarcie się na dialog z Ojcem jako  syn.  Ojciec rozpocznie dialog - wystarczy abyśmy wyciszyli nasze serca - i słuchali.

Podobnie, ojciec ziemski musi rozpocząc komunikacje z synem, prosząc by ten otworzył serce i umysł na dialog.  Kochający ojciec wychodyi synowi na spotkanie, nawet jeśli jest to syn marnotrawny.

Wypełniać wolę Ojca
Ziemskie życie Chrystusa ukierunkowane było na spełnienie woli Ojca. Celem łączności z Ojcem jest nie tylko poznanie Go, ale także czynienie tego co nakazuje. Tym sposobem osiąniemy pokój i zadowolenie które nam przyrzeka.

Jezus powiedział: "Jak mnie umiłował Ojciec,  tak i Ja was umiłowałem.  Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja trwam w Jego miłości.  To wam powiedziałem aby radość moja w was była, i aby radość wasza była pełna." (Jan 15:9-11).

To, czego Ojciec niebieski od nas żąda, nie jest łatwe, ale wiara mówi nam że  jest On  zawsze z nami  aby nas wzmacniać i prowadzić w naszej misji.

To była próbą dla Jezusa w drodze na Kałwarię. Próbą dla chrześcijanina  jest pokonanie wszelkich trudów i wytrwanie w posłuszeństwie Ojcu, nawet w obliczu śmierci.

Każdemu człowiekowi dana jest ufność że Bóg Ojciec pomoże mu nawet w najcięższch trudach. Droga Krzyżowa Chrystusa staje się dla nas wzorcem, a Ojciec dodaje nam sił.

Praca dla chwały Bożej.
Głównym celem kroczenia przez życie z Bogiem powinno być uwielbienie naszego Ojca Niebieskiego.

Każdy człowiek pragnie żyć w  duchowej harmonii i łasce swojego  ojca. Przychodzą na myśl słowa Jezusa -"Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło które mi dałeś do wykonania." ( Jan17:4). Każdy człowiek zdaje sobie sprwę że musi wykonać coś, co go przewyższa.  Misja to jest nam dana przez Ojca, a gdy zostaje spełniona, On jest otoczony chwałą.

Aprobata Ojca
Znajdujemy szczęście w bliskiej relacji z Ojcem. Daje to pokój, cel  i tożsamość-czyli siłę życia jako mężczyyna i ojciec.
Wszyscy meżczyźni odczuwają w sercu potrzebę aprobaty swych ojców aby mogli osiągnąc stopień dojrzałości i pełnej żywotności.  W ciągu naszej ziemskiej wędrówki potrzebne są nam słowa które usłyszał Jezus - słowa, ktore każdy mężczyzna chce usłyszeć: "Tyś jest mój syn umiłowany; w Tobie mam upodobanie." (Mk1:11)

Ojciec Phillip Chavez, ksiądz ze Zgromadzenia Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej, jest założycielem i dyrektorem misji posługi dla mężczyzn, pomagającej im w zrozumieniu swojej męskiej osobowości i drogi.