Ważne tematy i linki

Możesz utrzymać dzieci w wierze katolickiej. Metody jakie możesz wykorzystać...

Rozmowa z katolickim autorem i ojcem 11 dzieci, Patrickiem Madrid

Niewiele jest rzeczy, które ojciec mógłby podarować swojemu dziecku i które przetrwałyby wieczność – ostatni model iPoda, atrakcyjny fundusz powierniczy a nawet środki na edukację są jedynie przydatne w obecnym życiu doczesnym. Jest natomiast pewien ponadczasowy prezent, który ojciec powinien przekazać swoim dzieciom. Jest to miłość, największa odmiana miłości, którą można znaleźć w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jest to wiara katolicka.

Patrick Madrid

Catholic author Patrick Madrid

Aby uzyskać kilku porad, redaktorzy programu „ Dobry Ojciec ” rozmawiali z Patrickiem Madrid, katolickim autorem , który prowadzi czwartkową edycję „ Otwarta dyskusja ” stacji radiowej EWTN
 ( Czwartki w godz. 15 – 17 czasu nowojorskiego) i jest dyrektorem Envoy Institute of Belmont Abbey College. Wraz ze swoją żoną Nancy mają 11 dzieci, w wieku od 8 do 28 lat, oraz są dziadkami dla ośmiorga wnucząt.

Dobry Ojciec: Czy wszystkie pańskie dzieci są praktykującymi katolikami?

Madrid: Tak, dzięki Bogu, pięcioro naszych dzieci, które z nami jeszcze mieszkają są praktykującymi katolikami ( nie mają wyboru!), a sześcioro naszych dorosłych dzieci wychowanych i mieszkających samodzielnie ( troje z nich po ślubie i ze swoimi dziećmi) jest również pobożnymi i praktykującymi katolikami.

DO: Proszę podać kilka kluczowych „ składników“ aby podtrzymywać u dzieci wiarę jak najbardziej świeżą i smaczną.

Madrid: Nie możemy nie docenić znaczenia dobrego przykładu rodziców biorąc pod uwagę co rodzice katoliccy mogą i powinni robić aby móc pielęgnować pełną życia wiarę w Boga i miłości do Kościoła w sercach swoich dzieci. Występuje wówczas wielki i wspaniały efekt, kiedy oboje rodziców żyją najlepiej jak tylko mogą miłością do Boga w widoczny aczkolwiek nie ostentacyjny sposób poprzez modlitwę, pobożność i sakramentalne życie.

Często odwołuję się do analogii dojrzewającego pomidora. Południowa Kalifornia, gdzie urodziłem się i dorastałem, miała rozległe połacie farm pomidorowych, które odróżnić można było bezzwłocznie z uwagi na tysiące prostych patyków, do których przywiązane były pnącza pomidorów. Jeżeli pozostawić aby rosły naturalnie, łodygi pomidorów wiłyby się po prostu przy ziemi i rodziłyby słabsze, często chore pomidory atakowane przez dżdżownice, gąsienice, grzyb, itp. Jednakże, kiedy roślina przywiązana jest do patyka i zmuszona niejako do rozwoju w pionie produkuje zdrowe owoce. Jest oczywiste, że dżdżownice, gąsienice i grzyb w dalszym ciągu zagrażają naszym roślinom, ale w tych okolicznościach szkody jakie mogą wyrządzić wydają się o wiele mniejsze niż w przypadku roślin pozostawionych samym sobie.

Porównanie jest proste. Pismo Święte mówi, „ Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości. ” (Prz. 22:6). Dzieci potrzebują stałej kontroli i dobrych przykładów od najmłodszych lat po to aby dorastali w odpowiedni sposób i odpowiednio zdobywali wiedzę o miłości do Boga. Tak aby połączony pożytek z dobrych i przejrzystych przykładów od rodziców i stanowcze przekazanie prawdy o wierze było istotne.

DO: Niektórzy rodzice mogą nie nadawać się do tego zadania.

Madrid: Pozwolę sobie wyrazić się jasno. Nie porównuję siebie do wzoru ojcowskiej perfekcji. Wszyscy popełniamy błędy, czasami błądzimy w poszukiwaniu prawidłowego kierunku i gdybyście spytali mojej żony lub dzieci kiedy popełniałem błędy na pewno uzyskalibyście odpowiedź.

Chciałbym powiedzieć o niezbędnym wysiłku, który musi być podjęty przez ojca aby przekazać podstawową wiedzę na temat wiary katolickiej oraz celowej próby nauczenia jak naprawdę żyć w zgodzie z wiarą. Do tego wcale nie potrzebne jest jakieś specjalne wykształcenie teologiczne. Potrzebna natomiast jest jasna świadomość woli bożej dla ciebie jako ojca, trwałej miłości do niego, oraz przynajmniej podstawowej wiedzy na temat twoich wierzeń katolickich połączonych w dążenie do dalszej nauki w miarę dorastania ( Katechizm Kościoła Katolickiego jest bardzo użyteczną i przydatną pomocą do zrealizowania tego zamierzenia).

Madrid Family

Patrick and Nancy Madrid and their 11 children.

Nie spodziewaliby się państwo aby wasze dzieci traktowały was poważnie gdybyście mieli wiedzę na poziomie szkoły podstawowej na temat finansowego planowania i innych obowiązków, które spadają na ojca jako głowy rodziny. W tym samym kontekście, jeżeli nigdy nie próbował pan nauczyć się i dorastać w swojej własnej wiedzy na temat miłości do wiary katolickiej, dzieci bardzo łatwo dostrzegą, że życie w wierze katolickiej nie jest tak naprawdę istotne dla ciebie. Kiedy będą starsze mogą udać sie gdzie indziej z pytaniami na temat Boga i sensu życia. Będzie to wówczas jak najbardziej niepożądane dla wszystkich, których to dotyczy.

DO: Proszę podać parę przykładów jak stać się godnym naśladowania ojcem.

Madrid: Po pierwsze należy uświadomić dzieciom, że wiara katolicka jest czymś więcej niż jedną godziną  w tygodniu spędzoną w niedzielę w kościele. Niedzielna msza powinna być ważnym momentem i absolutnym obowiązkiem w danym tygodniu, ale na tym wiara katolicka nie powinna się kończyć.

Dom katolicki powinien być swojego rodzaju „ domowym kościołem ”, jak określił to Jan Paweł II i inni dostojnicy kościelni. Nie znaczy to wcale, że w trakcie obiadu musimy posługiwać się kadzidłem i śpiewać pochwalne hymny gregoriańskie. Oznacza natomiast, że każdego dnia wiara musi towarzyszyć naszym działaniom i postanowieniom naszego codziennego życia domowego. Dzieci muszą widzieć swoich rodziców jako prawdziwie pobożnych. Raz jeszcze podkreślam, że nie chodzi tu o demonstracyjne okazywanie wiary, ale zachowanie i działania, w których dzieci widzą swoich rodziców jako oddanych wszechmogącemu Bogu w każdej części dnia codziennego i nie wzywających na daremnie imienia Bożego.

Zawsze popieram rodzinne odmawianie różańca. Jeżeli jako głowa rodziny w zaufaniu oddawać się będziemy potężnemu wstawiennictwu Najświętszej Marii Panny każdego dnia ( Ona doskonale zna się na wychowywaniu) w imieniu swojej rodziny, a zwłaszcza swoich dzieci, możemy być spokojni, że niezależnie od stopnia napotykanych trudności będzie Ona czuwać nad pomyślnością waszej rodziny.

Czasami może to nie być łatwe aby zebrać razem całą rodzinę, niemniej jednak duchowe korzyści płynące ze wspólnego odmawiania różańca są ogromne, zwłaszcza kiedy każde dziecko ma możliwość recytowania poszczególnego fragmentu modlitwy. Innym przykładem pobożności jest modlitwa przed lub po posiłku ( każdym posiłku), modlitwy wieczorne, do których należą takie modlitwy jak Akt Skruchy, Modlitwa do Świętego Archanioła Michała, itp.

Oprócz zewnętrznych przykładów wiary i pobożności w domu, dzieci muszą widzieć, że rodzice są nasyceni rezultatami modlitwy – że w rzeczywistości żyją bogactwami wiary, miłosierdzia i przebaczenia. Mieszkając wspólnie z dziećmi ciągle wystawiamy na próbę nasze sumienia. Ojciec daje dobry przykład dzieciom gdy rozmawia o wadach plotkarstwa i obgadywania innych za ich plecami, ale czy nie rozmawia o sąsiadach osądzając ich za ich plecami? Jeżeli ojciec nakazuje dzieciom powściągliwość i umiar a sam je i pije w nadmiarze, to wtedy wyłania się hasło, które mówi:
„ Rób tak jak mówię, nie tak jak robię “. Ojciec może i powinien mówić dzieciom, że pyskowanie i brak szacunku jest naganne, lecz gdy ojciec pokazuje zły przykład krzycząc na swoja żonę lub ignorując ją, jego słowa stają się puste. Możemy tu podać wiele tego rodzaju przykładów.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dzieci będą brały przykład z nas gdy będziemy postępować zgodnie z radami, których im udzielamy. Oczywiście że żaden ojciec nie jest doskonały i dzieci to zrozumieją, ale wydaje mi się, że muszą widzieć nas mężczyzn, jako tych którzy kochają Boga i zrobią wszystko aby żyć zgodnie z wiarą jak najlepiej tylko potrafią z pomocą Bożej łaski. Jeszcze jedna ważna sprawa. Pozwól jako ojciec zaobserwować też dzieciom, że często przyjmujesz Sakrament Spowiedzi. To pozwoli im dostrzec, że twoje czyny niewiele różnią się od twoich słów i że godzien jesteś naśladowania.


Patrick Madrid posiada osobistą stronę internetową www.patrickmadrid.com. Adres jego blogu to http://patrickmadrid.blogspot.com 10.226.3.16