Ważne tematy i linki

Temat miesiąca


Mocne postanowienie wytrwania to podstawa sukcesu

Poprzednich miesiacach 'tematy

 

 
Richard McCord

Richard McCord dyrektor programu „Laity, Marriage, Family Life and Youth” („Laitkat, małżeństwo, życie rodzinne i młodzież) Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie jest żonaty od 32 lat. Poniżej zamieszczamy wywiad z nim na temat „na dobre i na złe” dla programu „Dobry Ojciec”.

„Dobry Ojciec”: W kontekście katolickiego małżeństwa co znaczy „na dobre i na złe” i jak pary powinny być przygotowane?

McCord: Jak wszyscy wiemy, te słowa są zawarte w przysiędze małżeńskiej (w Stanach Zjednoczonych). Określają bardziej szczegółowo, co sobie nawzajem małżonkowie przysięgają, tak jak i słowa w bogactwie i w biedzie ( słowa „for richer for poorer są zawarte w tekście przysięgi po angielsku),  to znaczy wierność przez całe życie, bez względu na to co życie przyniesie. Słowa te wyrażają również nadzieję, że Bóg ich umocni i pomoże im wytrwać w wierności.

Oczywiście większość par (szczególnie w dniu ślubu) nie myśli, że słowa „w biedzie” i „na złe” mogą dotyczyć ich wspólnego życia. Nie znaczy to jednak, że pary nie mogą, albo też nie powinny przygotować się na okres w małżeństwie, który będzie bardziej„na złe” niż „na dobre”. Tylko, jak to należy zrobić?

Trzeba nieustannie odnawiać i umacniać w sobie postanowienie wytrwania, gdyż ono zapewnia trwałość związku w dobrych i  w złych momentach.

Do mocnego postanowienia wytrwania potrzeba głębokiego zrozumienia istoty małżeństwa i dostrzeżenia wartości związku, gdyż wtedy małżonkowie dołożą wszelkich starań, aby nie dopuścić do jego rozpadu. Dla katolików małżeństwo jest sakramentem, a więc postrzegają oni małżeństwo jako nierozerwalny związek na wzór związku Chrystusa z Kościołem. Ponieważ Chrystus jest wierny i kochający aż do końca, my, którzy dzielimy Jego życie poprzez chrzest i sakramenty, także możemy być wierni i kochający, aż do końca.

Wytrwanie w małżeństwie przez całe życie wymaga pracy nad sobą, która pomoże nam w praktykowaniu cnót chrześcijańskich, tak ważnych w małżeństwie. Na przykład rozwijanie zdolności komunikacji i rozwiązywania konfliktów pomaga jednocześnie w rozwoju cnoty cierpliwości. A jest to cnota, która między innymi, pomoże nam pozostać wiernymi naszej przysiędze małżeńskiej w każdych okolicznościach.

„D.O.”: Kiedy para małżeńska przeżywa trudny okres, okres bardziej „na złe”, jaką pomoc oferuje im Kościół?

McCord:Najważniejsza pomoc to pomoc ofiarowana poprzez Kościół przez Chrystusa. Łaska sakramentu małżeństwa. Łaska jest oznaką nowej relacji w jaką wchodzą mąż i żona w Chrystusie i z Chrystusem dzięki mocy sakramentu, który otrzymują.

Jak wpływa na małżonków łaska sakramentu? Oto co na ten temat mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: „(Chrystus) pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli 'sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej' i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną  i płodną” (# 1642).
Łaska Boża nie jest siłą magiczną, więc jest bardzo ważne, aby z nią współpracować i pracować nad pokonaniem trudności w małżeństwie. W tym zakresie Kościół oferuje poradnictwo duszpasterskie, informacje, programy pomocy, rekolekcje dla małżeństw i wiele innych inicjatyw duszpasterskich. Jedną z nich jest program „Retouvaille”; duszpasterstwo dla małżeństw przeżywających kryzys (www.retrouvaille.org ).

Papież Benedykt XVI porównał  program duszpasterski „Małżeństwo Małżeństwu” do  liny rzuconej spadającym, aby uniknęli całkowitego upadku  i mogli z powrotem rozpocząć wspinanie się do góry. Nazwał pracujących w tym duszpasterstwie „niosących nadzieję parom małżeńskim, które ją straciły”.

„D.O.”: Co para małżeńska może uczynić, aby poprawić wzajemne stosunki?

McCord: Od kilku lat jesteśmy z żoną sami w „opustoszałym gnieździe”. Jest to moment, kiedy przyjaźń małżeńska (lub jej brak) odgrywa olbrzymią rolę.

W programie „Dobry Ojciec” był wywiad o tym, że przyjaźń małżeńska jest niezbędna do szczęścia w małżeństwie. Dlaczego? Ponieważ „ przyjaźń pozostaje mocna, gdy emocje i pasje „erosa” bledną” . Ponadto, w większości przypadków dochodzi do rozwodu nie z powodu  wielkich konfliktów pomiędzy małżonkami, ale dlatego, że w pewnym momencie małżonkom brakuje energii i chęci, aby utrzymywać ze sobą kontakt. Innymi słowy, nie ma w nich pragnienia stałej przyjaźni.

Także na tej stronie internetowej można znaleźć urywki programu kampanii biskupów amerykańskich. Program zapytuje „Co dziś uczyniłeś dla swojego małżeństwa?” Można też odwiedzić program na stronie www.foryourmarriage.org

W ramach kampanii to pytanie jest zadawane przechodniom na ulicy, z których oczywiście wielu to mężczyźni. Wzruszyły mnie odpowiedzi, praktyczne, pełne miłości, czasem zabawne i bardzo szczere. Szczególnie utkwiła mi w pamięci odpowiedź starszego mężczyzny, który odpowiedział „dziś przeczytałem mojej żonie na głos gazetę”. Czy jego żona jest niewidoma? Chora? Nie wiemy. Wiemy tylko, że ten człowiek dba o swoją żonę, swojego najbliższego przyjaciela i dba o swoje małżeństwo.

„D.O.”: Czy mógłby Pan powiedzieć nam parę słów na temat stron internetowych „National Pastoral Initiative for Marriage” and „For Your Marriage”?

McGord: Biskupi amerykańscy są zdanie, że małżeństwo dziś jest zagrożone i powszechnie kwestionowane. Nie można tego ignorować.

Wobec tego kryzysu, kilka lat temu biskupi zainicjowali „National Pastoral Iniciative for Marriage”, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na znaczenie i wartość małżeństwa zarówno jako naturalnej instytucji, jak  i chrześcijańskiego sakramentu. W ramach tej inicjatywy, powstało wiele materiałów dotyczących obecnej sytuacji, nauki Kościoła, doświadczenia konkretnych par małżeńskich, wyników badań socjologicznych i innych zagadnień związanych z małżeństwem. Można znaleźć te materiały na stronie www.usccb.org/laity/marriage/npim.

Strona „For Your Marriage” odgrywa wielką role w programie duszpasterskim („National Pastoral Initiative”). Strona ta została zaplanowana jako pomoc dla par małżeńskich i narzeczeńskich dostarczając informacji, możliwości wymiany poglądów, zachęty, odnośników do innych programów i materiałów. Strona jest czynna od roku i jest coraz bardziej udoskonalana i rozszerzana. Obejmuje wszystkie tematy związane z małżeństwem, łącznie z linkami do biur diecezjalnych.

Obecnie opracowujemy materiały dla parafii, aby pomóc w duszpasterstwie małżeństw.  Poza tym w 2009 roku, biskupi planują wydanie listu pasterskiego na temat podstaw nauczania Kościoła na temat małżeństwa.

 


10.226.4.16