'Courageous Dads' Articles


 

Bohater 9/11 Liderem ,,Ratowników Drugiej Fali”

Kapitan Fuentes będzie koordynatorem nowego programu Rycerzy Kolumba

Miesiąc przed 10-tą rocznicą ataków terrorystycznych z 11 września 2001, Rada Najwyższa wprowadziła w życie nową inicjatywę o nazwie Program Ratowników Drugiej Fali Rycerzy Kolumba, który zajmować się będzie zapewnieniem wsparcia dla ofiar naturalnych lub wywołanych przez człowieka katastrof.

Ogłoszony 2-go sierpnia przez Najwyższego Rycerza Carla A. Andersona na 129-tej Najwyższej Konwencji w Denver program, pomoże lokalnym radom przygotować się do działań w zakresie ,,ratowników drugiej fali" poprzez dostarczanie żywności, odzieży i schronienia osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych. Emerytowany kapitan straży pożarnej z Nowego Jorku Alfredo Fuentes, Rycerz, który przeżył ataki 9/11 w Nowym Jorku, będzie pełnił funkcję dyrektora programu.

"Wraz z kierownictwem kapitana Fuentesa, mam nadzieję, że każdy stan będzie mógł utworzyć mocny zespół reagowania w przypadku katastrof, składający się z obecnych i emerytowanych ratowników pierwszej fali i innych wolontariuszy, którzy będą w stanie dostarczać nadzieję, gdy będzie ona najbardziej potrzebna" - powiedział Anderson podczas wypowiedzi na temat inicjacji programu.

Obecnie organizatorzy programu pracują nad ustaleniem struktury inicjatywy poprzez wyszukiwanie przez Fuentesa i innych członków Rady Najwyższej personelu i oddziałów Rycerzy Kolumba, które byłyby w stanie pomagać w razie potrzeby.

Fuentes stwierdził - ,,Zawsze byłem przekonany, że mamy niesamowite i niewykorzystane zasoby, a tymi niewykorzystanymi zasobami są emerytowani strażacy, policjanci, pracownicy pogotowia ratunkowego oraz wykwalifikowani ludzie, tacy jak pielęgniarki czy lekarze, itp. Ja po prostu wiem, że jeżeli użyjemy tego zasobu podczas działań przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, to będzie to bezcenna pomoc dla rządu federalnego jak i samych obywateli".

Niektóre rady, z tytułu ich lokalizacji, mają już pewne doświadczenie z działalnością usuwania skutków katastrof - dodał Fuentes - Na przykład, rady na Florydzie są już ekspertami w przygotowaniach do nadejścia huraganów, a rady w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych mają doświadczenie w przygotowaniach na nadejście tornad.

Choć nadal program znajduje się w początkowej fazie swojego rozwoju, według Fuentesa, odzew na tą inicjatywę jak dotąd jest zdecydowanie pozytywny. Na razie organizatorzy ograniczają inicjatywę do działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, choć Fuentes chciałby rozszerzyć jej działalność w przyszłości wszystkie kraje, w których Zakon jest obecny. Ponadto, nie ma praktycznie żadnych ograniczeń co do rozmiarów pomocy, którą Rycerze mogą zaoferować, od zaopatrzenia w żywność i wodę po ratowanie pracowników i udostępnianie pomieszczeń rad na cele operacyjne i magazynowanie różnego rodzaju narzędzi w każdym stanie, które mogą być dostępne dla ratowników pierwszej fali i wolontariuszy.

„Chciałbym zauważyć, że budujemy mosty, z których będziemy korzystali"- powiedział Fuentes. - ,,Biorąc udział w uroczystościach z okazji 10-tej rocznicy 9/11, miło jest wiedzieć, że nie zapominamy. Miło jest wiedzieć, że jesteśmy przygotowani i że staramy się być coraz bardziej przygotowani, że wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości. To wspaniała rzecz".