Special Feature

Nie Powinna Być Oglądana

Jako prezydent Moralności w Mediach przez ostatnie 14 lat, Robert W. Peters przewodzi często frustrującej batalii przeciwko pornografii w telewizji, w radiu, w czasopismach, a obecnie przeciwko eksplozji obraźliwych materiałów w Internecie.

Chociaż mogłoby się wydawać, że jest on na straconej pozycji, ma jednak w ręku coś co może okazać się dobrym atutem - obowiązujące prawo federalne przeciwko obscenicznym materiałom zostały utrzymane w mocy przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, obsceniczność w dalszym ciągu nie będzie chroniona na mocy Pierwszej Poprawki do Konstytucji. Jednak zaangażowanie lokalnych i federalnych organów do egzekwowania przepisów nieprzyzwoitości, to całkiem odrębna sprawa.

Bob Peters

Pragniemy zachęcić czytelników do zgłaszania przypadków naruszania prawa dotyczącego nieprzyzwoitości na stronie internetowej Morality in MediaObscenity Crimes.

Redakcja Dobrego Ojca rozmawiała w ramach naszej bieżącej akcji "Mężczyźni są silniejsi niż Porno" z Petersem, który ukończył prawo na Uniwersytecie w Nowym Jorku.

Podobne Artykuły

DO: Pańska ostatnia ankieta Harris International przeprowadzona w październiku wykazała, że zdecydowana większość Amerykanów postrzega „hardcorową pornografię” jako zjawisko destrukcyjne i nie do przyjęcia. Czy mógłby Pan podsumować najważniejsze wnioski z przeprowadzonej ankiety.

Peters: Według badania zleconego w październiku 2009 roku przez Moralność w Mediach i przeprowadzonego przez Harris Interactive, 76% dorosłych Amerykanów nie zgodziło się z opinią, że "oglądanie dorosłej hardcorowej pornografii w Internecie jest moralnie dopuszczalne", a 74% nie zgodziło się z opinią, że "oglądanie dorosłej hardcorowej pornografii w Internecie zapewnia generalnie nieszkodliwą rozrywkę".

Podejrzewam, że wielu osobom ciężko będzie uwierzyć w wyniki tej ankiety! „W jaki sposób” - zadawać będą oni sobie pytanie – „tak wiele osób może postrzegać te śmieci jako chore, podczas gdy jest tego tak dużo dookoła”?

Częściowym wyjaśnieniem tej kwestii jest to, że my Amerykanie jesteśmy nadal w dużej mierze „ludźmi religijnymi”. W dalszym ciągu odróżnić możemy dobro od zła. Dodatkowym wyjaśnieniem jest to, że wiele, jeżeli nie większość dorosłej hardcorowej pornografii kupowana jest przez stosunkowo niewielki odsetek osób, które są od niej uzależnione. Ponadto, tylko dlatego, że osoba oddaje się pokusie chwilowej okazji, aby zobaczyć ten materiał nie znaczy, że akceptuje ona to, co ogląda lub w ogóle całą pornografię. Zwłaszcza, że Internetowi pornografiści często reklamują swoje produkty agresywnie i zwodniczo.

Wydaje mi się również, że Internet pomógł wynieść podły świat dorosłej hardcorowej pornografii z cienia na światło dzienne. Nie tak dawno temu, gdy dorosły człowiek chciał obejrzeć hardcorową pornografię musiał (w ukryciu) szukać jej w świecie „dorosłego” biznesu. Dzisiaj dorośli atakowani są przez ten materiał w swoich domach, a dzieci mogą łatwo uzyskać do niego bezpłatnie dostęp na komputerze w swoich domach, w domach znajomych, w pracy, bibliotece lub szkole, lub za pomocą przenośnych urządzeń z dostępem do Internetu. Media opublikowały również wiele historii o niekorzystnych wpływach pornografii na małżeństwo i dzieci.

DO: Czy uważa Pan, że większość ludzi będzie oponować przeciwko pornografii typu Playboy? Czy większość będzie uważać to za nieszkodliwy typ rozrywki?

Peters: Podejrzewam, że wielu młodych Amerykanów nie jest zbyt obeznana z czasopismem Playboy. Dlaczego mieliby być kiedy mają łatwy dostęp do potężnej gamy zarówno lekkiej jak i hardcorowej pornografii w Internecie, za darmo? Dla mojego pokolenia (boomers), Playboy miał się tak do pornografii, jak marihuana do narkotyków. Playboy wprowadzał nas do pornografii i dla wielu był pierwszym krokiem do hardcorowej pornografii. Wiele dzieci w dzisiejszych czasach nie przechodzi od lekkiej do harcorowej pornografii. W Internecie przechodzą bezpośrednio do hardcorowych materiałów.

DO: Czy widzi Pan związek pomiędzy „lekką” i ,,hardcorową" pornografią?

Peters: Uważam, że cała pornografia jest uzależniająca, a z „duchowego punktu widzenia” oglądanie wszelkiego rodzaju pornografii jest grzechem. Zarówno lekka jak i hardcorowa pornografia przedstawiają kobiety jako obiekty seksualne.

Z prawnego punktu widzenia, nie ma różnicy pomiędzy lekką i hardcorową pornografią. W sprawie sądowej Miller v. Kalifornia, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stwierdził: „To co zostało kategorycznie rozstrzygane przez Sąd jest to, że nieprzyzwoity materiał nie jest chroniony przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji”. Trybunał Millera zdefiniował „nieprzyzwoitość” w sposób mający na celu ograniczenie zasięgu prawa o nieprzyzwoitości tylko do „hard-core” pornografii. Obecnie większość dorosłej pornografii rozpowszechnianej komercyjnie jest hardcorowa.

DO: Zalew pornografii w Internecie sprawił, że większość z nas czuje się bezradna. Co każdy czytający ten artykuł może zrobić, aby pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się porno w naszych mediach?

Peters: 1. Na początek, możemy uniknąć bycia częścią tego problemu. Kiedy ludzie kupują pornografię przyczyniają się do zwiększania popytu na nią, a tam gdzie jest popyt będzie również podaż.

Chciałbym dodać, że „występowanie” w hardcorowej pornografii nie jest pozytywnym doświadczeniem dla większości kobiet. Większość harcorowej pornografii jest produkowany dla mężczyzn, a kiedy mężczyźni uzależniają się od niej starają się szukać bardziej dewiacyjnych, poniżających i obfitujących w przemoc materiałów, aby uzyskać ich seksualne „wzloty”. Aby zadowolić ich wypaczone pragnienia seksualne, kobiety w pornografii są degradowane oraz słownie i fizycznie wykorzystywane. Kiedy mężczyźni kupują pornografię przyczyniają się do tej degradacji i nadużyć.

2. Możemy edukować innych na temat szkodliwości pornografii i konstytucyjnych możliwości w walce z nią. Moralność w Mediach i inne organizacje opublikowały wiele materiałów na temat tych problemów i metod walki z nimi. Potrzebujemy kurierów wojskowych, aby pomóc nam w ich rozpowszechnianiu.

3. Możemy wnosić skargi do firm, które rozpowszechniają pornografię w naszych społecznościach, oraz możemy unikać bycia stałymi klientami tych firm.

4. Możemy złożyć zażalenia do organów ścigania i prokuratorów w związku z dorosłą hardcorową pornografią (w czasopismach, filmach, stacjach kablowej / satelitarnej TV, itp.) propagowaną w naszych społecznościach. Obsceniczne Prawo Federalne działa we wszystkich 50 stanach, a większość stanów ma swoje własne obsceniczne prawa. Obywatele mogą zgłaszać ewentualne naruszenie obscenicznych praw federalnych na stronie internetowej Moralności w Mediach ObscenityCrimes.org 

5. W 2010 roku, Moralność w Mediach będą również prosić obywateli o kontakt ze swoimi przedstawicieli w Kongresie w związku z problemem pornografii. Problem, na który chcielibyśmy aby Kongres zwrócił uwagę to: „Dlaczego obsceniczne prawo federalne rzadko jest egzekwowane, gdy jest oczywiste dla każdego obiektywnego obserwatora, że dorosła harcorowa ​​pornografia ma ujemny wpływ na dzieci, życie rodzinne, kobiety i gospodarkę (spadek wydajności pracowników) i sprawia, że walka z religijnym terroryzmem jest trudniejsza”?

6. I wreszcie, możemy się modlić, aby Bóg pobudził do działania urzędników, którzy będą egzekwować (i tam gdzie jest to konieczne uchwalać) konstytucyjne prawa przeciwko dorosłej pornografii w naszym państwie i społeczności, oraz sędziów, którzy zrozumieją kluczową różnicę między wolnością słowa i obscenicznością.