Pieniądze


Korzyści i obowiązki stanu małżeńskiego

John R. Ingrisano, CLU

" Zonaci są zdrowsi od samotnych" opiewa nagłówek Associated Press z grudnia 2004roku.
Pomijając żartobliwe wypowiedzi na temat książki pt." Mężczyźni pochodzą z planety Mars a kobiety z Wenus", większość ludzi woli przebyć drogę życiową  we dwoje. Ogólnie mówięc, trwałość i rutyna pożycia małżeńskiego prowadzi do zamożnoci i dlugiego zycia, ale też pociąga  za sobą zobowiązania finansowe.

Dobrobyt jest jedną z korzyści małżeństwa. Ludzie żonaci są  przeważnie zamożniejsi. Amerykańskie Biuro Statystyczne podaje, że przeciętny dochód domostwa w USA w roku 2006 wynosił 43,3l8 dol. rocznie

Przeciętną  wartość netto pary małżeńskiej podano jako $91,218. Dla osób samotnych  suma jest znacznie  mniejsza - $24,659 dla mężczyzn, $23,028 dla kobiet. Rozbieżność spowodowana jest częściowo przez dwie pensje, ale także przez możliwość dlugoterminowego planowania.

Drugą korzyścią  wypływającą z małżeństwa jest  lepszy stan zdrowotny. Państwowe Centrum Statystyk Zdrowia ujawia że w każdej kategorii wiekowej osoby w związkach małżeńskich wykazują mniej objawów słabego zdrowia.

W granicach 18-44 lat życia, tylko 4.5% osób w związkach małżeńskich  zgłosiło zły stan zdrowotny.  W przeciwieństwi, 14.1%  osób owdowiałych, a 10.6% rozwiedzionych lub żyjących w seperacji określiło swe zdrowie jako złe.

Ogólnie mówiąc, mężczyznom powodzi się lepiej w stanie małżeńskim - lepiej się odżywiają, i lepiej się czują.  Kobiety także cieszą się lepszym zdrowiem, ale zależy to w dużej mierze od  jakości ich współżycia.

A więc -  ludzie w żyjący w stanie małżeńskim zazwyczaj są  zdrowsi i zamożniejsi

Nie mniej jednak, małżeństwo pociąga za sobą również  obciążenia finansowe. Jeżeli jesteś żonaty i masz rodzinę, musisz zabezpieczyć byt swoich bliskich  gdyby ci się coś stało. Oprócz tego musisz zapewnić dwum osobom utrzymanie na dlugą, i miejmy nadzieję zdrową , "jesień życia."

Co więc należy w tym zakresie zrobić?  Oto trzy kroki:

1. Rób plany na długie wspólne życie. To znaczy, oszczędzaj na stare lata. Rób maksymalne płatności na państwowe fundusze emerytalne jak i plany emerytalne w miejscu pracy.

2. Zabezpiecz stan finansowy  żony po twojej żmierci.  Jeżeli umrzesz przedwcześnie, cały ciężar utrzymania domu, oraz, być może, wychowania dzieci spadnie na twą małżonkę. Upewnij się że masz wystarczające ubezpieczenie aby zapewnić  żonie lub mężowi  potrzebne fundusze do sprostowania bieżącym obowiązkom.  Jeżeli jesteś żonatym mężczyzną, żona prawdopodobnie przeżyje ciebie. To w dużym stopniu zwiększa  twoją potrzebę na ubezpieczenia na życie.

3. Zrób plany na wypadek choroby.  Niczym nie da się zastąpić dobrego planu ubezpieczeniowego na wypadek choroby i niepełnosprawności. Ubezpieczenie takie chroni od utraty wszystkiego , na co pracowałeś przez tyle lat. Zasięgnij również informacji o ubezpieczeniu na dlugoterminową opiekę, co zabezpieczy nienaruszalność aktyw żonie i spadkopbiercom  jeżeli zaistnieje potrzeba wprowadzenia się do domu opieki, lub będziesz wymagał stałej opieki pielęgniarskiej w domu.

A więc - jeżeli jesteś żonaty, ciesz się z wielu korzyści i przywilejów jakie ci ten stan przynosi, ale zadbaj o to aby podjąć zasadnicze kroki zapewniające dobrą  finansową przyszłość dła ciebie jak i  dla twojej rodziny.

Artykuł ten zostal przedrukowany z pozwoleniem miesięcznika Rycerzy Kolumba  "Columbia". Wiecej informacji otrzymac mozna na stronie.
John R. Ingrisano jest publicystą w dziedzinie finansów, specializującym się w zarządzaniu pieniędzmi, ubezpieczeniami oraz planowaniem emerytalnym. Adres e-mail: john@thefreestyleentrepreneur.com