Modlitwa

Modlitwa Rodzin

Papież Jan Paweł II

Modlitwa zawsze sprawia, że Syn Boży jest wśród nas: „gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Rzecz znamienna, że właśnie w modlitwie i przez modlitwę człowiek odkrywa w sposób najprostszy i najgłębszy zarazem właściwą sobie podmiotowość: ludzkie "ja" potwierdza się jako podmiot najłatwiej wówczas, gdy jest zwrócone do Boskiego "Ty". Odnosi się również do rodziny. Jest ona nie tylko podstawową "komórką" społeczeństwa, ale posiada równocześnie właściwą sobie podmiotowość. I ta podmiotowość rodziny również znajduje swe pierwsze i podstawowe potwierdzenie, a zarazem umocnienie, gdy spotyka się we wspólnym wołaniu "Ojcze nasz".

Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem. W liturgii Sakramentu Małżeństwa celebrans modli się słowami: „Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców [...] i wlej w ich serca moc Ducha Świętego. Trzeba, aby z tego „nawiedzenia serc" płynęła wewnętrzna moc ludzkich rodzin - moc jednocząca je w miłości i prawdzie.

Fragment  Listu do Rodzin (1994)  Papież Jan Paweł II,