Modlitwa


Co to jest modlitwa?

1. Modlitwa jest postawą zwrócenia się do Boga i wznoszeniem do Niego naszego umysłu i serca z pełną czci uwagą i nabożeństwem.

2.  Modlitwa jest szczerym ofiarowaniem siebie w Duchu Świętym Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa.

Szukając odpowiedzi na pytanie „co to jest modlitwa” musimy zdać sobie sprawę z tego,  że w jej poszukiwaniu chodzi nie tyle o znalezienie właściwej formy aktywności, ale raczej o sposób bycia. Modlitwa jest w mniejszym stopniu działaniem, w większym dyspozycją, usposobieniem. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że modlitwa jest „żywym i osobistym związkiem z Bogiem żywym... żywym związkiem dzieci bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem” (2558, 2565).

Aby zrozumieć znaczenie modlitwy, musimy najpierw wierzyć w istnienie Boga, w Jego osobowe istnienie, Osoby do której możemy się zwracać i która odpowiada na nasze wezwania. Musimy wierzyć, że Bóg nas zna, zajmuje się nami i nas kocha – nawet więcej niż my sami siebie.

Niektórzy nazywają modlitwę „rozmową z Bogiem”. Inni opisują to jako „miłosne listy” do Boga. Z racji tego, że modlitwa wymaga zaangażowania i wyrażenia naszego odniesienia do Boga, jej istotą jest komunikacja.

Poniekąd jest to na sposób zakochanych osób, które oddają się sobie nawzajem poprzez dzielenie się wewnętrznym, autentycznym życiem i hojną wymianą słów, gestów i uczuć. Modlitewna rozmowa umacnia naszą zażyłość z Bogiem poprzez porozumienie z Nim i prowadzi do ostatecznego z Nim zjednoczenia. Na tej drodze modlitwa prowadzi nas do takiej miłości Boga, abyśmy mogli powiedzieć za św. Teresą z Avila „nasza wola jest w jakimś stopniu wolą Boga.”

Jest pięć podstawowych rodzajów modlitwy:

• Błogosławieństwo i adoracja

• Modlitwa prośby

• Modlitwa wstawiennicza

• Modlitwa dziękczynienia

• Modlitwa uwielbienia

W czasie adoracji wychwalamy, w duchu pokory i oddania, wielkość Boga, Stworzyciela i Opatrzność podtrzymującą w istnieniu. Wspaniała łaskawość Boga wzbudza nasze uwielbienie dla Tego, który jest źródłem łask w naszym życiu.

Modlitwa prośby potwierdza naszą zależność od Boga Ojca, zwracamy się do Niego w skrusze i żalu, prosząc o przebaczenie.

Poprzez modlitwę wstawienniczą zawierzamy samych siebie miłosierdziu Bożemu, przedstawiając Bogu Ojcu troski innych ludzi będących w potrzebie.

Modlitwa dziękczynienia jest wyrazem wdzięczności każdego dojrzałego i uczciwego człowieka, zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie odkupieńcze życie Jezusa, który uczynił nas wolnymi.

Na koniec, Katechizm wyjaśnia modlitwę uwielbienia, w której „wysławiamy Boga dla Niego samego, oddajemy mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że On Jest” (2639).

Reasumując - te pięć rodzajów modlitwy uzdalnia nas do kochania Boga ze względu na to, co stworzył, ze względu na Jego litościwe miłosierdzie, obecność i pomoc w naszym życiu, odkupieńczą ofiarę i miłość dla Niego samego.

Artykuł pochodzi z książeczki pt.: „Życie modlitwą:  Przewodnik dla mężczyzn”, autor: o. John Peter Cameron OP. Złóż zamówienie.