Modlitwa

Dlaczego powinniśmy się modlić?

Postawmy sprawę jasno od samego początku.

Nie modlimy się po to aby uczynić Boga szczęśliwym. Modlimy się aby sami stać się szczęśliwymi.

Nie modlimy się po to żeby powiedzieć Bogu, czego chcemy. Modlimy się żeby zapytać Boga czego On od nas chce.

więcej na ten temat

Potrzebujemy modlitwy ze względu na Boga i na Jego ożywiające znaczenia w naszym życiu. Tak jest tak jak zaobserwował Św. Grzegorz z Nazjansu  „Musimy pamiętać o Bogu, częściej niż oddychamy ”

Czyż więc, skoro nie możemy żyć nie oddychając, to czy nie modląc się nie przywołujemy śmierci? Modlitwa pozwala na naszą trwałą, żywotną relację z Bogiem, którego Duch ratuje nas od upadku i zniewolenia w grzechu.

Modlitwa upewnia nas, że umiłowanym skarbem jest nasza przyjaźń z Jezusem. Tak jak przypomina nam Pan: „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mateusz 6:21)

Musimy pamiętać, że modlitwa nie jest sposobem na zaznajamianie Boga z tym co dzieje się z naszym życiem. Jest tak jak przypomina nam katechizm . „Nasz Ojciec dobrze wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy, lecz oczekuje naszej prośby, ponieważ godność Jego dzieci polega na ich wolności”(2736)

Potrzebujemy modlitwy aby spełniać nasza wolną wolę w sposób, który ujawnia nasze pragnienie aby zjednoczyć się z Bogiem. W modlitwie odkrywamy naszą najprawdziwszą godność, ponieważ: „Bóg bowiem stworzył nas, byśmy go poznawali, służyli Mu, miłowali Go, i w ten sposób doszli do raju” (1721)

Modlitwa urzeczywistnia nasze ograniczenia i bezsilność. Zaświadcza o tym św. Teresa z Lisieux  „Modlitwa, to poświecenie które daje mi wszystkie moje siły, jest nieodzowną bronią, którą dał mi Jezus”

Modlitwa oczyszcza nas, doskonali nasze życie, filtruje nasze rozproszenia, kłamstwa i ułudę świata.

Modlitwa zapewnia trwałe podstawy budowania i kształtowania wszystkich innych relacji w naszym życiu. Modlitwa uwrażliwia nas na to, że w naszym życiu i w wierze nie pozostaniemy sami. Jest tak, ponieważ modlitwa nie tylko zbliża nas do Boga, ale jednoczy ze wszystkimi świętymi którzy kochają Boga tak jak i my kochamy.

Modlitwa przypomina nam, że Boga nigdy nie można dosięgnąć tylko samymi myślami, Można do niego dojść jedynie poprzez żywą miłość. Aby znaleźć prawdę, wiecznie poszukiwane szczęście, musimy zatopić się w modlitwie.