Cnota


Bez wyrzeczeń nie ma postępu

Tim Gray

Strach sprawia, że wycofujemy się wobec dostrzegalnej trudności. Boimy się cierpienia z powodu jakiegoś zła lub utraty czegoś, co pragniemy. W ten sposób pozwalamy strachowi kierować naszym działaniem, zamiast czynić to co jest słuszne w zgodzie Bożą wolą i prawem.

Starch może być tak silny, że nie pozwala ludziom działać, gdyż obawiają się oni trudności lub uczucia zagrożenia. Nawet tak powszechne przedsięwzięcie, jak podróż samolotem może u niektórych wywoływać strach, który  uniemożliwia im podróżowanie czy to służbowe, czy z rodziną czy w sprawach wiary, a tu przecież idzie o wykazanie się odwagą.

Pomyślmy, co by się stało, gdyby św. Paweł uląkł się żeglowania (podróżowanie statkiem w jego czasach było dużo bardziej niebezpieczne niż samolotem obecnie) i zdecydowałby, że nie będzie ewangelizował wielkiej części rzymskiego imperium?

OAlbo gdyby Beethoven uległ swym obawom i przestał pisać symfonie po ogłuchnięciu? Wiele dobra zostałoby stracone z powodu strachu.

Wszystkie nasze codzienne wyzwania potrzebują mocy rozumu i woli, której źródłem jest cnota męstwa. Z powodu wymagającego profesora student może bać się podjęcia nauki przedmiotu, choć jest on najodpowiedniejszy w jego dziedzinie. Mężczyzna może obawiać się ewangelizowania kolegi z pracy z racji swych obiekcji, jak będzie potem postrzegany, albo obaw, że w przyszłości nie będzie w stanie przeciwstawić się każdemu zarzutowi.

Niektórzy obawiają się używać komputera lub uczyć się nowych umiejętności, bo może to być za bardzo dla nich skomplikowane. Boimy się mówić innym >>nie<<, ponieważ chcemy być lubiani. Jakże wielu ojców obawia się w domu wymagać dyscypliny od swych dzieci z powodu strachu, że nie będą lubiani przez swoje pociechy?

Ludzie nie potrafią być uczciwi wobec swych obaw. Często kłamiemy,  ponieważ boimy się, że powiedzenie prawdy wyrządzi nam krzywdę.

Strach przeszkadza nam, aby być ludźmi czynu, w życiu dużo bezpieczniej jest być widzem. Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Istota bycia człowiekiem czynu leży w cnocie męstwa. Właśnie ta cnota pozwala oprzeć się pokusom i pokonać przeszkody w życiu moralnym. Chrześcijanie, w porównaniu z innymi ludźmi, mają największy powód do odznaczania się męstwem, gdyż nasz Bóg jest Bogiem całego stworzenia, wybawił nas i uwolnił z więzów grzechu.

Artykuł pochodzi z Lay Witness Magazine (Czerwiec 2000).

Następne | Poprzednie