ZAANGAŻOWANI


8 nawyków bardzo skutecznego ojca

Chris Erickson

Często dziwimy się, że młodzi ludzie, którzy otrzymali chrześcijańskie wychowanie przestają praktykować wiarę. Ale popatrzmy na fakty. Matka bierze dzieci do kościoła, podczas gdy ojciec spędza niedzielę oglądając football. Dzieci rzadko widzą modlącego się ojca.

Nie potrzeba innego wytłumaczenia.

Ojcowie, jesteście „pierwszymi zwiastunami wiary” dla waszych dzieci (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1656, 2225). Pierwsza „ewangelizacja” rozpoczyna się w twoim własnym sercu, a kiedy tam zapuści korzenie to dopiero wtedy może zarazić całą rodzinę!

Papież Jan Paweł II napisał: „Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości...rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka” (Jan Paweł II List do Rodzin)

Ojcowie, waszym zadaniem jest tak wychować swoje dzieci, aby stanowiły wyzwolone siły dobra.
Jeżeli wykształcicie w sobie poniższe nawyki  to macie wielką szansę, aby ten cel osiągnąć.

1 Dokształcaj się na temat wiary

Codziennie przeczytaj rozdział, lub choć fragment z Pisma Świętego i z Katechizmu. Papież Jan Paweł II zachęcał rodziny „aby studiowały Katechizm Kościoła Katolickiego, aby lepiej poznać naukę Kościoła  i znaleźć odpowiedzi na pytania, szczególnie pytania dotyczące kwestii moralnych, które stoją dziś przed każdym z nas”. Jeżeli sami nie posiadamy wiedzy bo nie poświęciliśmy czasu, aby ją zdobyć,  nie będziemy mogli przekazać jej swoim dzieciom.

2. Wprowadzaj w życie to, czego się dowiedziałeś

Boże wskazówki nie przyniosą pożytku ani nam, ani naszym dzieciom jeżeli nie będziemy się do nich w życiu stosować. Najważniejszą odpowiedzialnością ojca, jest bycie świadkiem wiary chrześcijańskiej dla swoich dzieci. Nasz dom może stać się „ przystanią cnót”, jeżeli pociągniemy innych swoim przykładem.

3. Ucz dzieci o prawdzie Chrystusowej na podstawie osobistego przeżycia

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci. Ucz dziecko o Bogu na podstawie swojego własnego doświadczenia, jest wielka różnica pomiędzy „wiedzą o Bogu” a „poznaniem Boga”. Opowiedz im w prosty sposób o tym jaką role odgrywa Bóg w twoim codziennym życiu. Bóg powinien być dla nich tak rzeczywisty jak ty sam.

4. Módlcie się razem

Msza św., spowiedź, obchodzenie wspólne dni świątecznych, czytanie Pisma Świętego lub książek o świętych, a przede wszystkim codzienna modlitwa, wszystko to powinno i może być czynione wspólnie.

Takie praktyki wzmacniają więzy rodzinne poprzez wiarę, a wzmocnienie więzów rodzinnych   to wygrana dla społeczeństwa. Nawet jeżeli masz tylko 5 minut na modlitwę wieczorną z dziećmi, nie lekceważ jej znaczenia. Dziecko na całe życie zachowa te wspomnienia, te „nasiona wiary”.

5. Spędzaj czas ze swoimi dziećmi

Dzieci przede wszystkim potrzebują poznać swojego ojca, a więc nie pozwól, aby dążenie do sukcesu i dobrobytu stanęło temu na przeszkodzie. Twoim obowiązkiem jest dbanie o dobro rodziny, ale to znaczy, że oprócz zarabiania na rodzinę masz też z nią spędzać czas.

Wielkie prawdy naszej wiary i nasz osobisty do nich stosunek możemy przekazać bliskim w zwykłej rozmowie w czasie kiedy naprawiamy samochód, zbieramy razem owady, rozbijamy biwak, łowimy ryby, idziemy na wycieczkę, pracujemy w ogrodzie lub uprawiamy jakiś sport.

6. Chroń przed złymi wpływami

Bądź czujny, jeżeli chodzi o wpływ mediów na dzieci. Czy jako ojciec, zaprosiłbyś do domu dwoje zupełnie obcych ludzi, których strój i zachowanie miałoby wyraźnie seksualny podtekst?
Jesteś pewny, że nie? A przecież to jest dokładnie to, na co często pozwalamy w domu, tyle że przez media. Ojcowie, nie pozwólcie, aby stępiło się poczucie grzechu w waszych rodzinach! Jeżeli się trochę postaramy możemy znaleźć o wiele pożyteczniejsze alternatywy spędzania czasu.

7. Zwracaj uwagę z kim przyjaźni się twoje dziecko

Poznaj przyjaciół twoich dzieci, albo przynajmniej zaobserwuj jaki wpływ wywierają na twoje dziecko, zły czy dobry. Żadne dziecko nie będzie doskonałe, więc uważaj, aby nie być zbyt krytycznym.

8. Spraw, by w twoim domu panował pokój – a przede wszystkim kochaj swoją żonę

„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus miłuje Kościół” (Efezjan 5:25). Jest to trudne wymaganie, ale twoi synowie będą tak się odnosić do kobiet jak ty się odnosisz do swojej żony, a twoje córki od ciebie nauczą się czego mają pragnąć i oczekiwać od mężczyzn.

Św. Jan Chryzostom powiedział, że dom powinien być „małym Kościołem” miniaturowym Królestwem Bożym. Czy może jesteś za surowy, zbyt wymagający w stosunku do dzieci? Albo wręcz przeciwnie, nie wprowadzasz żadnych reguł i wymagań?

Czy tata jest zbyt zajęty, a mama często podirytowana? Czy nastrój w domu przypomina sztorm? Jeżeli tak, dzieci będą szukały wolności i pójdą swoją drogą. Ceń uczciwość i pracowitość, ofiaruj miłość, przyznawaj się do błędów, proś o wybaczenie i dużo się śmiej.

Umieść w swoim domu symbole wiary chrześcijańskiej: krzyż, święte obrazki lub figurki, aby przypominały o życiu Pana Jezusa.

Teraz tatusiowie do dzieła; bądźcie pewni siebie, konsekwentni i odważni. Wasze dzieci będą was za to kochać.

Ojcowie, jesteście „pierwszymi zwiastunami wiary” dla swoich dzieci